Två barn sitter ner och leker i vatten.

Förskolans verksamhetsinformation

Praktisk och viktig information om våra förskolor!

Vår verksamhetsidé - för barnens bästa!

Vår förskoleverksamhet omfattar barn i åldrarna 1-5 år

Trygga barn lär. Nästan helt på egen hand.

Utgångspunkten i vårt arbete är barnens behov av tillhörighet, utveckling och skapande.

En harmonisk miljö med ansvarsfulla vuxna och god kamratskap prioriteras.

För ansökan, vår förskoleapp, policies och övrig information - se informationsblocken nedan.

Praktisk information om förskoleplats hos oss!

Ansökan om förskoleplats

Ansökan om förskoleplats görs via Vara kommun, som hanterar barnomsorgen. Kommunens kontaktperson för barnomsorgen nås via 0512-312 54 eller via e-tjänsten för anmälan!

Logotypen för tyra-appen med ett handavtryck i flera färger.

Vi har förskoleappen Tyra

Vi är anslutna till Tyra - den kompletta förskoleappen. Genom appen hanteras närvaro och barnens förskolevardag på ett säkert och överskådligt sätt.

Damspelbräda med pjäser av gurka och morot.

Maten

Vi vill att barnen ska lära sig att vara snälla mot sin kropp och vår miljö på ett lustfyllt sätt. Därför satsar vi på närproducerat och ekologiskt, gärna med lokala producenter, utifrån ett helhetsperspektiv.

Grön groda i grönt vatten har en fjäril sittande på näsan.

Kemikaliesmart

Den fysiska miljön där barnen vistas är viktig. Vi väljer medvetet att minska mängden kemikalier barnen utsätts för i material, leksaker och rengöring, utvecklar vår källsortering och lär om återbruk m.m.

Systematiskt kvalitetsarbete

Vi arbetar utifrån Skolverkets riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete. Här kan du läsa om hur det fungerar.

Liten flicka ser missnöjd ut.

Klagomålshantering förskolan

Vi vill göra rätt. Ibland blir det fel ändå. Kontakta oss då direkt!

Röd sliten trehjuling bakifrån

Försäkringar i våra förskolor

Vi arbetar systematiskt med säkerhet och trygghet för alla barn! Men ibland är olyckan framme och då är barnen försäkrade.

Hantering av personuppgifter och digitala verktyg

Vi följer de lagar och riktlinjer som krävs av oss. Information om detta finns samlad här: GDPR i förskoleverksamheten

Nedanför finns de dokument som du kan beröras av som förälder eller jobbsökande hos oss i förskoleverksamheten.

Observera vad som gäller för användning av vår förskoleapp Tyra

Enligt gällande lagar och avtal för Tyra, äger ingen vårdnadshavare publicerat innehåll i appen. Det innebär att du som vårdnadshavare inte har rätt att använda material eller information som finns där på annat sätt än avtalat.

Vid inskrivning får du veta vad som gäller. Det är dock viktigt att du även fortlöpande håller dig informerad om eventuella uppdateringar, som du hittar direkt i appen.