Två barn sitter ner och leker i vatten.

Förskolans verksamhetsinformation

Vi arbetar systematiskt och pedagogiskt med hjärtat för en trygg miljö för barnen.

Vår verksamhetsidé - för barnens bästa!

Vår förskoleverksamhet omfattar barn i åldrarna 1-5 år.

Trygga barn lär. Nästan helt på egen hand.

Utgångspunkten i vårt arbete är barnens behov av tillhörighet, utveckling och skapande.

En harmonisk miljö med ansvarsfulla vuxna och god kamratskap prioriteras.

För ansökan, vår förskoleapp, policies och övrig information - se informationsblocken nedan.

Praktisk information om förskoleplats hos oss!

Hantering av personuppgifter och digitala verktyg

Vi följer de lagar och riktlinjer som krävs av oss. Vill du veta mer finns informationen samlad här. 

Nedanför finns de dokument som du kan beröras av som förälder eller jobbsökande hos oss i förskoleverksamheten.

Observera vad som gäller för användning av vår förskoleapp TYRA.

Enligt lagar och avtal äger ingen förälder publicerat innehåll i appen och har alltså inte rätt att använda material eller information som finns där på annat sätt än avtalat. Vid inskrivning får du veta vad som gäller. Men det är viktigt att du håller dig informerad om eventuella uppdateringar som du hittar direkt i appen. 

Kontakta rektor för förskolan

Gunilla Nylén

Gunilla Nylén

Förskolan

Rektor