Önums kyrka
Foto: Vara pastorat

Önums kyrka & kyrkogård

Den gamla kyrkplatsen finns ca 2km söder om nuvarande och var en gammal träkyrka och den revs 1865. Idag är det en ödekyrkogård som pastoratet sköter.

Önums kyrka, en av församlingens temakyrkor, stod klar 1864, ritad av Johan Fredrik Åbom. Kyrkan var under en period gemensam kyrka för Vara och Önum, då med namnet Warnum.

I Önum finns förutom altarskåpet en gammal dopfunt från 1200-talet med norsk historik. Den är antagligen Vara gamla kyrkas dopfunt men när Vara och Önum hade gemensam kyrka förvarades båda dopfuntarna i Önums kyrka och när den nya kyrkan togs i bruk i Vara tog man fel dopfunt till den nya kyrkan.

Kyrkogården är från 1864 när kyrkan uppfördes. Den omgärdas av en kallmurad gråstensmur med öppningar i alla väderstreck. Avgränsande häckar finns inne på kyrkogården. Alléer av pelarek finns längs grusgångarna fram till kyrkans östra och västra ingångar.