Önums kyrka
Foto: Vara pastorat

Önums kyrka & kyrkogård

Den gamla kyrkplatsen finns ca 2km söder om nuvarande och var en gammal träkyrka och den revs 1865. Idag är det en ödekyrkogård som pastoratet sköter.

Önums kyrka, en av församlingens temakyrkor, stod klar 1864, ritad av Johan Fredrik Åbom. Kyrkan var under en period gemensam kyrka för Vara och Önum, då med namnet Warnum.

I Önum finns förutom altarskåpet en gammal dopfunt från 1200-talet med norsk historik. Den är antagligen Vara gamla kyrkas dopfunt men när Vara och Önum hade gemensam kyrka förvarades båda dopfuntarna i Önums kyrka och när den nya kyrkan togs i bruk i Vara tog man fel dopfunt till den nya kyrkan.

Kyrkogården är från 1864 när kyrkan uppfördes. Den omgärdas av en kallmurad gråstensmur med öppningar i alla väderstreck. Avgränsande häckar finns inne på kyrkogården. Alléer av pelarek finns längs grusgångarna fram till kyrkans östra och västra ingångar.

Arkitekten

Johan Fredrik Åbom är arkitekten till Önums kyrka.

Johan Fredrik Åbom studerade vid Kungliga Konstakademien i Stockholm. Dessförinnan hade han varit murarlärling och elev vid Teknologiska institutet i Stockholm. Efter Konstakademiens byggnadsskola 1838 var han anställd vid Överintendentsämbetet fram till 1882. Under åren 1843–1853 var han fängelsestyrelsens arkitekt. Han hade även många privata uppdrag och var en av grundarna av Stockholms byggnadsförening. Han hade hela landet som verksamhetsfält, med offentliga och enskilda uppdrag. Han ritade hyreshus, banker, hotell, fabriker, sjukhus, stadshus, kyrkor och teatrar.

En av många restaurang- och teaterbyggnader som han ritade var Berns salonger i Stockholm 1862, en restaurang inriktad på varieté- och musikunderhållning skapad för den tyske konditorn Heinrich Robert Berns. Han bearbetade även ritningarna till över 80-talet nya kyrkor.

Johan Fredrik Åbom var även från 1857 en av de första som ritade kakelugnar för Rörstrands porslinsfabrik som då låg i Göteborg men som under 1920-talet flyttades till Lidköping.