Kistbärare i svarta kostymer bär vit kista med vit blomdekor på.

BEGRAVNING

Vad händer sen, när någon har gått bort?

Ett sista farväl - och sen?

Vad händer efter att en människa har dött?

Hur ska jag göra nu? Med min saknad? Allt praktiskt? Livet för de efterlevande ser olika ut för olika människor. Det är ofta många känslor som kommer fram samtidigt som flera praktiska saker måste ordnas.

Du är inte ensam!

I kyrkan finns många med lång erfarenhet av saknad, sorg och andra svåra saker i livet. Du får hämta tröst och styrka hos oss.  Andakter, gudstjänster och samtal i samband med död och begravning tar upp de svåra frågorna. Våra diakoner har också en Leva vidare-grupp med kloka samtal i värdiga former.

traditioner blir viktiga

Det är viktigt för människor att ta tid kring tankar om livets mening och att uttrycka våra tankar och känslor t.ex. i bön eller genom att tända ljus. De traditioner vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Känslorna blir mer konkreta och greppbara, döden kan få en betydelse som en del av livet. Ritualerna gör det svåra som hänt mer konkret. 

Det är viktigt med farväl!

Det är ofta starka känslor i samband med döden. Vi kan bli arga över att bli lämnade. Vi kan också känna lättnad, om den som avlidit varit sjuk länge och döden kommer som en befrielse. Vi behöver känna, för att kunna bearbeta. Det finns inget rätt eller fel sätt att ta ett sista farväl och sorg, saknad och förlust har många olika uttryck. 

Information om begravning och avsked

Vad gäller för trossamfunden vid ett sista farväl? Läs myndighetsinformation om begravningar och avskedsceremonier här.

Information från Myndigheten för stöd till trossamfund

Resurser för det praktiska

Vita arkiv

Det blir ofta aktuellt att tänka på sin egen bortgång när någon man känner dör. Det finns många olika sätt att förmedla sin önskan och saknad. Genom t.ex. en gratis tjänster som heter ”Vita Arkivet” kan din önskan utformas juridiskt korrekt och sparas för kommande dagar.

Vita arkivet Svenska kyrkan
Blankett för utskrift.

Vita Arkivet Momento
För beställning av skriftlig blankett.

Vita Arkivet Fonus
Digital onlinetjänst. Kräver BankId. 

SPF Seniorerna
Blankett för utskrift.

Livsarkivet
Blankett för utskrift.

För att uttrycka sin saknad finns också digitala minnessidor på webben. Se ett gratis exempel nedan där du kan lägga in eller söka avlidna.

Minnessidor

Mer information om begravning