Södra Lundby kyrka i Vedum församling
Foto: Vara pastorat

Södra Lundby kyrka & kyrkogård

Ursprunget är troligtvis från 1200-talet. Vid en renovering 1969 fann man en grundmur från den tiden under golvet i kyrkan. Dagens utseende fick kyrkan 1782.
Dopfunten och sydsidans romanska portal är från denna tid.

2011 genomfördes en restaurering till dagens kyrka. Nytt golv, den målades invändigt, putsades om utvändigt och bl.a. konserverades predikstolen.
Södra Lundby har två begravningsplatser. Den äldsta är samtida med kyrkan och en klockstapel från 1740 finns där. Gravplatserna/kyrkogården ligger i en cirkel, glest och oregelbundet placerade runt kyrkan. Här finns endast 125 gravplatser.
Fyra gravhällar från 1600- eller 1700-talet finns monterade mot vapenhusets fasader.

Vid 1900-talets början ansågs kyrkogården vara fullbelagd och istället för att utvidga beslöt man att anlägga en ny ca 1 km nordväst om kyrkan, vid den gamla folkskolan. Denna invigdes 1918 och 1932 restes en klockstapel på platsen.