Öttum kyrka
Foto: Vara pastorat

Öttums kyrka & kyrkogårdar

Den ursprungliga kyrkan var en romansk anläggning från 1100-talet av finhuggen sandstenskvadrar. Vid en brand 1752 förstördes kyrkan, men återuppbyggdes och stod färdig igen 1756.
Mycket information om dess utseende ges av fotografi från 1870 som finns bevarat i Västergötlands museum.

1872 byggdes nuvarande kyrka som är en salkyrka ritad av Fredrik D. Bergström.

I samband med att den nuvarande uppfördes sent 1800-tal såldes äldre gravstenar som användes till trappor och broar ute i byggden. Kyrkogården blev jämnad och planlades. Dagens utsträckning är från denna tid. Efter 1955 har få begravningar skett då en ny begravningsplats anlades vid Fårtorp ca 1½ km från den gamla. Det gick inte att utvidga den gamla då byn fått en karaktär av tätort. Öttum har således två kyrkogårdar, Öttum och Fårtorp.

Öttums kyrka genomgick en större renovering i år och återinvigdes av vår biskop Åke Bonnier annandag Påsk (21 april 2014).