Kyrkoport
Foto: Vara pastorat

Kyrkor med kyrkogårdar

Hitta en kyrka med kyrkogård indelat efter område.

Kyrkor med kyrkogårdar

Vi har 24 kyrkor med 25 kyrkogårdar utöver hela Varabygden. Dessa har delats in så att varje församling har en huvudkyrka, en förrättningskyrka och en temakyrka. Här finns våra kyrkor med kyrkogårdar indelade efter område.