Kvänums församlingshem
Foto: Vara pastorat

Kvänums församlingshem

Edsvära, Fyrunga, Jung, Kvänum, Norra Vånga och Öttum.