Längjum kyrka i Larvs församling
Foto: Vara pastorat

Längjums kyrka & kyrkogård

Den ursprungliga kyrka är från runt 1200-talet. Nuvarande utseende fick den 1770. Dopfunten är från 1100-talets senare hälft. Framför porten ligger en nött gravhäll från 1600-talet med ristad dekor. Ingångar finns i alla väderstreck.

1887 jämnades och planerades kyrkogården och fick sin nuvarande utformning. 1910 anlades ett nytt kyrkogårdsområde intill det gamla. Den nya delen har ett dekorativt järnstaket bestående av smidda stolpar krönta med kors och med järnlänkar emellan. 1974 utökades det nya området och den delen omgärdas av häckar.