Kyrkor i Larvs församling
Foto: Vara pastorat

Larvs kyrka & kyrkogård

Dopfunten är från 1200-talets andra hälft och från den tiden kommer den första kyrkan ifrån. En skiss från 1695 visa en medeltidskyrka i huggen sandsten. Lillklockan är från 1540, men göts om 1724 i Göteborg och 1761 i Skara. Storklockan göts 1708 i Stockholm och göts om 1819 i Jönköping 

Vid mitten av 1800-talet ansågs kyrkan så bristfällig och alldeles för trång att den revs och dagens kyrka är från 1865 och uppfördes genom dagsverken*.

Alléer av hårt beskurna lövträd flankerar västra och södra gångarna fram till kyrkan. Längs en stödmur står återlämnade gravstenar och porträttgravhällar från 1600-talet. Äldsta daterade gravvård är en av hällarna, daterad 1638. Den är delad i två delar då den höggs itu för att användas till trappstenar när den nya kyrkan byggdes. Förr var det vanligt att när inga anhöriga längre fanns återanvändes stenarna till byggnaderna. Idag finns det möjlighet att få slipat om en sten och återanvända den igen som en gravsten.

*Förr fick de som inte ägde sina torp utföra arbete ett visst antal dagar om året åt markägaren som en slags hyra.