Kyrkor Kvänum församling
Foto: Vara pastorat

Norra Vånga kyrka & kyrkogård

Den ursprungliga kyrkan var en romansk kyrka. 1876 uppfördes nuvarande ovanpå den gamla efter ritning av Johan Adolf Hawerman.

Dopfunten är från 1400-talet och är ett s.k. Nürnbergfat. Den gamla kyrkans dopfunt som troligtvis är från 1200-talets andra hälft förvaras numera i Västergötlands museum. Muséet har även medeltida skulpturer som kommer från Norra Vånga kyrka.

I den gamla prästgården ( idag privatbostad) finns en av landets äldsta runstenar daterat 500-talet. Denna var tidigare inmurad i den romanska kyrkan.

Kyrkogården ligger i huvudsak placerad söder om kyrkan. Äldsta daterade gravstenen kommer från början av 1800-talet. 

Intill kyrkan finns en runsten. Enligt länsstyrelsen arkeolog stod den troligtvis nere vid landsvägen från början.
I branten längre ner finns Jungfru Marie källa. Detta var från början en "offerkälla". Gräset är slått ner till den, men det är en slänt som kan vara halkig och det är sank mark utanför stenen som är runt källan. OBS! Vattnet i källan är ej drickbart!!!