VIGSEL

Livets stora höjdpunkt! Två som förenas till ett i kärlek, tro och hopp.

Vigseln är ett heligt förbund, en Guds gåva till oss!

Ni älskar varandra och vill leva tillsammans?

Ska vi gifta oss? Ja!

Kärleken har blivit djupare och ni vill visa alla att det är allvarligt menat. Då är äktenskapet ett naturligt steg vidare!

När ett par gifter sig i kyrkan deklararar de sin kärlek och sin vilja att leva tillsammans inför varandra, andra människor - och inför Gud.

Den kyrkliga vigseln präglas av den kristna uppfattningen att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. Bibeln beskriver kärlek som en kraft stark som döden och att Gud är kärlek. Kärlek är också glädje men en glädje vi kan få kämpa för på olika sätt. 

Vill ni gifta er eller funderar ni ännu?

Kontakta oss för att boka tid för samtal och planering! Vi har flera generationers erfarenhet av äktenskap bakom oss som kyrka och våra präster har talat med många blivande brudpar genom året. Vi kan hjälpa till så att ni får uppleva en välsignad vigsel och få ta del av kloka tankar kring lite av det praktiska också.  

En av våra vackra brudkronor! Ska den få kröna dig? Foto: Titti Fabritius

Ladda ner vår informationsbroschyr om vigseln!

Brudkrona från Önum. Silver med bergskristall. Foto: Titti Fabritius

Så går en vigsel till i Svenska kyrkan!

Kontakta vår församling för mer information så att vi kan hjälpa er med ert livs stora händelse! Vi har utöver de vanliga kyrkvigslarna även möjlighet att åka ut till drop-in vigslar i samarbete med det lokalt belägna Bjertorps slott där våra präster betjänar brudparen vid vigslar. Det finns alltså möjlighet till både individuella och lokala variationer.

Våra kyrkor

Vad du är skön, min älskade, vad du är skön!

Höga visan 1:15

För att se mer information om och hitta till våra kyrkor finns appen Kyrkguiden som finns att ladda ner på App Store eller Google Play. Bilder och lite information finns även här våra 24 kyrkor.

Vigslar enligt Svenska kyrkans ordning

För att få veta mer om hur Svenska kyrkan som organsation brukar förrätta vigslar, se länken nedan!

Läs mer om hur en vigsel går till i Svenska kyrkan här!