Samtal med en präst eller diakon

Att få sätta ord på det man känner kan kännas befriande. Det kan handla om relationer, livsfrågor, vägval i livet, sorg m.m.

Vill du prata med en präst eller diakon?

Svenska kyrkan har många år av samtal med människor i både största glädje och djupaste kris. Våra präster och diakoner är bundna av tystnadsplikt, utbildade och erfarna så att du ska känna dig trygg. 

I Varabygdens församling finns diakoner och präster tillgängliga dagtid under vardagar, se information för kontakt nedan.

För jourhavande präst, ring 112 alla dagar mellan 21.00 - 06:00

Vid samtal hos oss gäller tystnadsplikt

Det skiljer sig något i vad tystnadsplikten omfattar mellan präster och diakoner. Präster har så kallad absolut tystnadsplikt. Nedan ser du vad som gäller enligt Kyrkoordningen.

 

Tystnadsplikten för präster finns i Svenska kyrkans stadgar och gäller enligt Kyrkoordningen 31 kap 9 §

”Den som är eller har varit behörig att utöva uppdraget som präst har tystnadsplikt i fråga om uppgifter som han eller hon därvid har fått veta under bikt eller enskild själavård.” (Motsvarande formulering finns för biskop i 30 kap. 3 §.)

 

Tystnadsplikten för diakoner gäller enligt Kyrkoordningen 32 kap 9 §

”Den som är eller har varit behörig att utöva uppdraget som diakon har tystnadsplikt i fråga om sådant som han eller hon därvid har fått veta under enskild själavård. Tystnadsplikten hindrar dock inte att en sådan uppgift lämnas ut om – personen ifråga medger att uppgiften lämnas ut, – diakonen har ålagts att uttala sig under ed, – det föreligger uppgifts- informations- eller anmälningsskyldighet enligt lag, eller – det föreligger anmälningsskyldighet enligt 54 kap. 13 a §. (Se nedan) (Svenska Kyrkans Bestämmelser  ( = SvKB)  2002:9, 2003:9, 2011:4)

För att få veta mer om vad som gäller inom Svenska kyrkan vid samtal med någon av våra diakoner och präster, klicka på länkarna nedan för mer information.

Tystnadsplikt 

Samtalsstöd

Diakoni 

Diakoner och diakoniassistenter