Foto: Magnus Aronson /Ikon

Körsång och musik

Med sång och musik bygger vi glädje tillsammans!

Kom och lyft taket med körsång!

Mycket glädje och proffsiga musiker väntar alla som vill bidra med sin röst i gemenskapen.  

Anmälan till våra körer görs till körledaren (se kontakt nedan).

Aktuella tider och ev. förändringar meddelas vid anmälan, via anslag i vår kalenderfunktion (appen Kyrkguiden) m.m. 

Måndagar: 18.30  Kvänums kyrkokör i Kvänums församlingshem

start den 21 februari

Ledare: Karin Ekenvi

Tisdagar: 15.30 Körskoj i Vedums församlingshem

start den 22 februari

Foto: Magnus Aronson /IKON

Ledare: Annette Kinnunen

19.00 Gospelkören Larvs kyrka (jämna veckor)

start den 22 februari

Ledare: Karin Ekenvi

Onsdagar: 17.30 Ungdomskör Kvänums församlingshem

Ledare: Johan Silfverhjelm

18.30 Larvs kyrkokör i Larvs kyrka

start den 23 februari

Ledare: Karin Ekenvi

18.30 Skarstad - Hällum kören i Skarstads kyrka (ojämna veckor)

start 2 mars

Ledare: Marie-Louise Haag

19.00  Vara kyrkokör i Vara kyrka

start den 23 februari

Ledare: Annette Kinnunen

Torsdagar: 18.30 Ryda kören (jämna veckor) Amandas hus

start 24 februari

Ledare: Marie-Louise Haag

Kantorer och organist, körledare och musiker

    Sång och musik i Varabygdens församling

    I gudstjänsten är sången och musiken vårt gemensamma uttryck för bön och lovsång där musiken förstärker det talade ordet. I detta har körerna en särskild och viktig uppgift.

    Att sjunga är att leva!

    Körsång är en av Sveriges största folkrörelser och kyrkan förvaltar ett långt arv av musik- och körverksamhet.

    Drygt 650 000 personer sjunger i en kör varje vecka. Många körsångare vittnar om att sången betyder mycket för det egna välbefinnandet, dels att få uttrycka sig med sin röst och dels att göra det i gemenskap med andra. Gud har nog lagt något särskilt av läkedom för kropp och själ i sång och musik, för vi mår så gott av det!