Foto: Magnus Aronson

Svenska kyrkan i utlandet

Varabygdens församling är världskänd!

SKUT – Svenska kyrkan utomlands

Svenska kyrkan utomlands fungerar som i Sverige. Nästan.

Svenska kyrkans lokala församlingar kan genom SKUT faktiskt bli världskända! Vi finns långt därute där människor behöver vår hjälp på olika sätt. Närmare en miljon människor söker sig årligen till SKUT!

Gudstjänster och omsorg om medmänniskan blir särskilt viktigt då vi representerar Svenska kyrkan i utlandet.

Präster och diakoner besöker t.ex. tusentals svenskar på sjukhus och i fängelser och tar emot hjälpsökande turister m.fl. och de som varit därute finns förstås hos oss i Vara också. De brinner för att fortsätta hjälpa till och kan berätta mer!

Extra stöd behövs!

Men svenska församlingar utomlands får bara delvis stöd genom kyrkoavgiften. Varje utlandsförsamling måste samla in ungefär hälften av vad de behöver för sin verksamhet själva, genom basarer, konserter och genom att besökare ger gåvor och är medlemmar lokalt.

Vi i Varabygdens församling kan ge en gåva då SKUT-svenska kyrkan i utlandet har en insamlingsperiod exempelvis:

Gudstjänster

Under våra gudstjänster och särskilda tillställningar kan vi uppmärksamma behovet hos våra utlandsförsamlingar. 

Mikaelidagen 
Vi lyfter fram berättelser om barn och unga.

Alla helgons dag
Vi lyfter fram det diakonala arbetet i utlandförsamlingarna.
Under denna period har vi insamling, lotterier och information till och för utlandkyrkan vid caféer och luncher.

Stöd Svenska kyrkan i utlandet:

Swish: 9016031
Plusgironummer: 90 16 03-1
Bankgironummer: 901-6031

Vill du veta mer?

Här finns reportage och information om hur gåvorna används, var behoven är som stört etc: Svenska kyrkan i utlandet

ge en gåva till svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkans församlingar utomlands är beroende av gåvor. 

Swish: 9016031
Plusgironummer: 90 16 03-1
Bankgironummer: 901-6031
Inbetalning från utlandet
SWIFT/BIC: NDEASESS
IBAN: SE25 9500 0099 6026 0901 6031 

Läs om olika sätt att stödja Svenska kyrkan i utlandet.


Svenska kyrkan i utlandet kontrolleras av Svenska insamlingskontroll.

Diakoner och diakoniassistenter