Vara kyrka i Vara församling
Foto: Vara pastorat

Vara kyrka & kyrkogård

Vara kyrka invigdes 3 söndagen i Advent 1902 (14 december) av biskop E.J. Keijser. Före det fanns en liten medeltida kyrka men när stationssamhället växte fanns det behov av en ny kyrka.

De äldsta inventarierna i den nya kyrkan är altarskåpsrelieferna och predikstolen från den gamla medeltida kyrkan.  Dopfunten är också medeltida men den är troligen från Önums kyrka ursprungligen.

Nattvardskalken som ännu idag används kommer från 1800-talet. Sin nuvarande utformning fick kyrkan i samband med 1994-års renovering då kyrkan återställde i sitt ursprungliga skick från 1902.

Vara kyrkogård med kapellet anlades 1905 är belägen ett par hundra meter från kyrkan.