Ekumeniska samlingar

Kristen gemenskap omfattar alla på vår jord!

Open doors arbete för förföljda kristna i världen

Open Doors är en internationell missionsorganisation som hjälper förföljda kristna över hela världen. Sedan starten 1955 har vi hjälpt kristna som förföljs för sin tro med biblar, undervisningsmaterial, utbildning, hjälp till självhjälp genom bland annat mikrolån, nödhjälp, traumarådgivning och juridiskt stöd.

Open doors för kristna i världen

Böneveckan för kristen enhet

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller varje år 18–25 januari.

Sveriges kristna råd översätter och bearbetar det internationella grundmaterialet. Materialet för Böneveckan för kristen enhet utarbetas av en för året utvald kristen gemenskap. Detta präglar utformningen av innehållet och blir det tema man samlas kring internationellt i bön och samarbete på olika sätt.

Ekumeniska samlingar med gudstjänst

Under Böneveckan firas huvudgudstjänsten oftast ekumeniskt också tillsammans med lokala församlingar från olika kyrkor och samfund. Gudstjänsten firas normalt söndagen i Böneveckan, det vill säga den 19 januari, vilket också är Bibelns dag.

 

Mer information om Böneveckan för kristen enhet

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Det är alltid samma datum varje år.

Böneveckan för kristen enhet