Tråvad kyrka i Larvs församling
Foto: Vara pastorat

Tråvads kyrka & kyrkogård

Nuvarande kyrka uppfördes 1873. Den äldre finns tecknad i Peringskiölds "Monumenta" från omkring 1670 och visar en typisk romansk anläggning i sandsten. Omkring 1700 restes ett torn. 1870 revs den gamla kyrkan då den var alldeles för trång och mörk. (Den minimala läktaren i tornet kallades i folkhumorn för "Rumpetråva kyrka".)
Sandstenen från den gamla kyrkan återanvändes och återfinns i huggen som hörnkedjor på nuvarande torn. Även ett gravkor som tillhörde Mannercrantzk återanvändes, hällarna (från 1726 och 1600-talet) sitter nu på kyrkans gavel.

Dopfunten är av sandsten och från 1200-talets första hälft. 

Kyrkogården är sannolikt medeltida med den första kyrkan på platsen. 1873 när nuvarande kyrka byggdes fick kyrkogården dess muromgärdning, trädkrans och portar som den har idag. Spår av en tidigare avgränsning i form av en trädrad finns inne på kyrkogården.