Meny

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltning

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen vårdar församlingens 24 kyrkor och 25 kyrkogårdar med ca 12 000 aktiva gravrätter.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen är en del i Kyrkogårds- och fastighetsförvaltning i Varabygdens församling. Förutom det traditionella arbetet runt kyrkogårdarna arbetar vi även med underhållet av våra kyrkor. Denna del finansieras inte av begravningsavgiften utan är en del i medlemsavgiften där ditt medlemskap därför har stor betydelse.

Servicearbeten

Vi erbjuder servicearbeten på gravplatserna till självkostnadspris prislista för gravskötselavtal och servicearbeten hittar du här:

Taxor för gravskötsel och service

Gravplatstyper

De olika gravplatstyperna hittar du här,Dessa kan variera lite beroende på kyrkogård. Hör av dig till oss om du vill veta vad som gäller för en enskild kyrkogård.

Formulär och taxor för kyrkogårdar och gravar

Gravstenssäkring

Vi tar ansvar för att kyrkogårdarna är säkra miljöer. Vi provtrycker bland annat kyrkogårdarnas gravstenar sedan v 26 2019 och arbetet fortgår. Arbetet med gravstenssäkring är en myndighetsutövning. 

Gravrättsinnehavare meddelas via brev med information om krav på åtgärd om stenen inte uppfyller säkerhetskraven.

En gravvådr är en enskild egendom. Därför är detr gravrättsinnehavaren som äger ansvaret för att stenen uppfyller säkerhetskraven.

Följande gäller: 

En gravsten ska hålla för 35 kg tryck

För gravstenar med storlek 30-150 cm krävs 2 dubbar

För mer information - kontakta oss!

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltning

Sven-Åke Högsell

Varabygdens församling

Kyrkogårds- och fastighetschef

Anna Jonsson

Varabygdens församling

Förvaltningsadministratör

Glehnn Karlsson

Varabygdens församling

Kyrkogårdsmästare

Julia Westfelt

Varabygdens församling

Förvaltningsadministratör