Vit duva i marmor sitter på gravsten i en grönskande omgivning med blåa blomklockor.

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltning

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen vårdar församlingens 24 kyrkor och 25 kyrkogårdar med ca 12 000 aktiva gravrätter.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen är en del i Kyrkogårds- och fastighetsförvaltning i Varabygdens församling. Förutom det traditionella arbetet runt kyrkogårdarna arbetar vi även med underhållet av våra kyrkor. Denna del finansieras inte av begravningsavgiften utan är en del i medlemsavgiften där ditt medlemskap därför har stor betydelse.

Servicearbeten

Vi erbjuder servicearbeten på gravplatserna till självkostnadspris prislista för gravskötselavtal och servicearbeten hittar du här:

Taxor för gravskötsel och service

Gravplatstyper

De olika gravplatstyperna hittar du här,Dessa kan variera lite beroende på kyrkogård. Hör av dig till oss om du vill veta vad som gäller för en enskild kyrkogård.

Gravskötsel

För gravskötsel finns viss hjälp och stöd för dig som gravrättsinnehavare. Kontakta oss om du har frågor. Kontaktinformation ser du längst ner på sidan. 

För skötsel som vi ska ansvar för, har vi taxor med avgifter för olika tjänster. Du hittar aktuell prislista i dokumenten nedan. Ladda ner den som PDF-fil så kan du skriva ut den om du har möjlighet också. 

Gravrättsinnehavare sökes

Aktuell information

Gravstenssäkring

Vi tar ansvar för att kyrkogårdarna är säkra miljöer. Vi provtrycker bland annat kyrkogårdarnas gravstenar sedan v 26 2019 och arbetet fortgår. Arbetet med gravstenssäkring är en myndighetsutövning. 

Gravrättsinnehavare meddelas via brev med information om krav på åtgärd om stenen inte uppfyller säkerhetskraven.

En gravvådr är en enskild egendom. Därför är detr gravrättsinnehavaren som äger ansvaret för att stenen uppfyller säkerhetskraven.

Följande gäller: 

En gravsten ska hålla för 35 kg tryck

För gravstenar med storlek 30-150 cm krävs 2 dubbar

För mer information - kontakta oss!

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltning