När det behövs förklaringar

Ibland är beslut komplicerade och kan leda till händelser vi behöver förklara.

Vi är öppna för en ärlig dialog

Vi önskar göra det rätta. Men ibland kan det bli fel - eller väldigt rätt. Tagna beslut kan vara svåra att förstå, särskilt om beslutsprocessen pågått under lång tid. 

Ibland är saker alltför komplicerade för att förklara i ett par enkla meningar. Då kan en utförligare beskrivning vara på sin plats. Vi vill vara öppna för både dialog och granskning och önskar bestå provet genom att vara ärliga. 

Om någon av er brister i vishet, ska han be till Gud som ger till alla utan förbehåll eller förebråelser, och han ska få vad han ber om. 

Jakobsbrevet 1:5

Har några oklarheter uppstått, publicerar vi vad vi känner till här och låter det ligga kvar under en begränsad tid för att svara på frågor som kan uppstå.

Kvarstår några funderingar är du givetvis alltid välkommen att höra av dig med dina funderingar!

Gå till källan!

Vad anser Svenska kyrkan egentligen? Stämmer ryktena? Gå till källan direkt så får du korrekta svar.

Gå till källan!