När det behövs förklaringar

Ibland är beslut komplicerade och kan leda till händelser vi behöver förklara.

Vi är öppna för en ärlig dialog

Om någon av er brister i vishet, ska han be till Gud som ger till alla utan förbehåll eller förebråelser, och han ska få vad han ber om. 

Jakobsbrevet 1:5

Vi önskar göra det rätta. Men ibland kan det bli fel - eller väldigt rätt. Tagna beslut kan vara svåra att förstå.

Ibland är saker för komplicerade för att förklara i ett par enkla meningar. Då kan en utförligare beskrivning vara på sin plats. Vi vill vara öppna för både dialog och granskning och önskar bestå provet genom att vara ärliga. 

I nedanstående dokument kanske du finner vad du söker? Annars är du välkommen att höra av dig med dina funderingar!

Med anledning av den sk. ”traktoraffären”

Uppdatering 2020-05-25

Ärendet är polisanmält

Då vi inte kom vidare med utredningen kring traktoraffären har kyrkoherde Lovisa Carlsson och kyrkorådets ordförande Johannes Lundén, i samråd med revisorer, kyrkoråd och arbetsgivarorganisationen, lämnat över underlag i ärendet för granskning av Polismyndigheten.

Det finns ingen enskild person misstänkt för något brott. När ärendet är utrett kommer vi att ge ytterligare besked. 

Bakgrund

Händelsen har först skildrats offentligt korrekt i Sveriges Radio Skaraborg. Det förekommer dock även några felaktiga tredjehandstolkningar på webben. Vi hoppas att vår egen information ska ses som den mest trovärdiga.

KYRKOHERDEN började sin tjänst efter affärsuppgörelsen

Kyrkoherde Lovisa Carlsson började sin tjänst i juni 2019. Först i september kom en affärsuppgörelse rörande en traktor till hennes kännedom. Tillsammans med ekonomichefen påbörjades omgående en utredning för att få klarhet i vad som hänt. 

Vad vi nu vet

Ekonomichef Anita Skall Hardyson och kyrkoherde Lovisa Carlsson tog i september 2019 tag i frågan och revisionsfirman Ernst & Young kontaktades. Interna samtal med berörda inleddes, så långt det var möjligt, för att få en klarare bild. Ett par viktiga informanter har dessvärre inte gått att nå.

Traktorn i siffror

I vår maskinpark fanns en New Holland-traktor av 2006 års modell med tillhörande redskap som avyttrades. Efter genomgång av bokföringen tillsammans med revisorerna fanns frågetecken rörande prissättningen.  

Vår Kyrkogårds- och fastighetschef Sven-Åke Högsell hade vid försäljningstillfället anförtrott det praktiska förfarandet till en tidigare anställd vid kyrkogårdsförvaltningen.

Av någon anledning sattes försäljningspriset till 110 000 kr. Traktorn hade köpts in 2014 för 577 500 kr. Per sista november 2017 var den bokförd till ett värde av 351 359 kr vilket innebar en förlust vid den tidpunkten på 241 359 kr.

En maskinfirma i Partille lämnade ett pris för traktorn i november 2017 men den såldes inte dit utan till en privatperson. Betalning för traktorn gjordes genom att privatpersonen betalade 110 000 kr till firman i juni 2018 och 6 månader senare skickades en faktura från församlingen till firman på motsvarande belopp.

Privatpersonen i fråga har tidigare haft kontakt med kyrkogårdsförvaltningen och är känd för oss genom den yrkesmässiga kontakten. Den 1 oktober 2018 övergick ägandet juridiskt till privatpersonen. 

Vad vi ännu inte vet

Vi tog hjälp av revisionsbyrån och rådgjorde inom våra ledningsorgan för att få klarhet i om ärendet krävde en polisiär utredning. Det var länge oklart om det fanns egentligt underlag för en anmälan men otydligheterna gjorde att vi valde att polisanmäla händelsen som sådan. Det finns ingen utpekad person. 

Under utredning är fortfarande vilket ansvar vår Kyrkogårds- och fastighetschef Sven-Åke Högsell hade i detta samt vilka parter som eventuellt varit införstådda med händelseförloppet.  Vi vet t.ex. inte hur den f d anställde eller köparen agerade.

Läs gärna även kyrkoherde Lovisa Carlssons kommentarer nedan. 

Gå till källan!

Vad anser Svenska kyrkan egentligen? Stämmer ryktena? Gå till källan direkt så får du korrekta svar.

Gå till källan!