Foto: Varabygdens församling

Levene församlingshem

Levene, Long, Slädene och Sparlösa

I Levenebygdens finns fyra kyrkor: Levene kyrka (huvudkyrka), Long kyrka, Sparlösa kyrka och Slädene kyrka.

Församlingshemmet finns vid äldreboendet mellan kyrkan och Levene.

Församlingen har en livlig verksamhet med många barn och ungdomar, barnkörer, diakonal verksamhet bland vuxna och äldre med caféer och församlingskvällar, Levenekören, sopplunch och olika aktiviteter. Levenekören startades av den legendariske prästen Paul Nilsson.

Kyrkorna

Levene: medeltida kyrka med stark tradition. Kring kyrkan finns olika traditioner: dels att Håkan Röde grundlade kyrkan på 1000-talet dels att den kom till på 1200 talet. Det senare anses mer troligt. Kyrkan har som syns på bilden en takryttare dock utan klocka. Vid kyrkan står också Sveriges högsta runsten, 4,6 meter hög och den återfanns inmurad i kyrkan.  

Long kyrka har medeltida anor men i sin nuvarande byggnad är en 1800-tals kyrka.

I Sparlösa fanns en medeltida kyrka liksom i Slädene. Då dessa inte var i god ordning så revs de båda och man byggde upp det som nu kallas Sparlösa kyrka men då hette Salem för att ingen av socknarna skulle få prioritet. Vid Sparlösa kyrka finns en av landets förnämsta runstenar, den s.k. Sparlösastenen. Den återfanns 1937 då den inmurats i kyrkan. Sedan 1924 finns efter initiativ av missionären till dåvarande Sydrhodesia (Zimbabwe) Ingegerd Ehn en kyrka i Slädene. Det var genom tillskyndan från bygdens folk som kyrkan restes. Bygden har gamla anor till biskop Brynolf Algotsson i Skara på 1200-talet som hade Slädene gård som biskopsgård, dvs han fick intäkter från denna gård för kyrkans liv och verksamhet i Skara stift.

Levene kyrka       Longs kyrka      Sparlösa kyrka      Slädene kyrka