Kyrkor Kvänum församling
Foto: Vara pastorat

Jungs kyrka & kyrkogård

Den gamla kyrkan var en medeltida kyrka av huggen sandsten, troligtvis uppförd under 1100-talet.


1830 ansåg Jungs sockenstämma att kyrkan var "mycket mörk, trång och smal samt förfallen så till hvalf som tak".
Det var allmän nöd i Sverige vid denna tid så rikskollekt utlystes för ett nybygge och sandstenen återanvändes till den nya kyrkan.
1834 stod kyrkan klar efter ritning av Fredrik Blom. Förutom dopfunten från 1200-talet återanvändes även den gamla predikstolen efter viss modifiering.

Det finns även gravhällar från 1600- och 1700-talet bevarade i vapenhuset.
Äldst idag daterad gravsten är bar årtalet 1690.

På Varabygdens församlings kansli finns mer att läsa om kyrkorna och kyrkogårdarna, kom in till oss om du är intresserad av mer historik !