Kyrkor Kvänum församling
Foto: Vara pastorat

Jungs kyrka & kyrkogård

Den gamla kyrkan var en medeltida kyrka av huggen sandsten, troligtvis uppförd under 1100-talet. 1830 ansåg Jungs sockenstämma att kyrkan var "mycket mörk, trång och smal samt förfallen så till hvalf som tak".

Det var allmän nöd i Sverige vid denna tid så rikskollekt utlystes för ett nybygge och sandstenen återanvändes till den nya kyrkan.

1834 stod kyrkan klar efter ritning av Fredrik Blom. Förutom dopfunten från 1200-talet återanvändes även den gamla predikstolen efter viss modifiering.

Det finns även gravhällar från 1600- och 1700-talet bevarade i vapenhuset.
Äldst idag daterad gravsten är bar årtalet 1690.