Svalor sitter på en telefontråd mot blå himmel.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Ledning, måldokument och ekonomi

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen (FIN) är kyrkans måldokument. Den talar om vad vi är och vad vi vill vara som församling.

Ordlappar i händer med valda ord från kyrkans verksamhet.

Förtroendevaldas arbete för kyrkan

Kyrkofullmäktige, kyrkoråd och arbetsutskott: information om beslutande organ och de förtroendevaldas arbete

Våra förtroendevalda

enligt kyrkovalet 2021

Protokoll och ärenden

Protokoll och handlingar från kyrkofullmäktige, kyrkorådet och kyrkorådets arbetsutskott publiceras inte på vår hemsida.

En hög med guldfärgade mynt. Ett penningblad växer upp ur högen.

Ekonomi

Hur används pengarna i Svenska kyrkan? Varsågod att ta del av årsredovisningen!

Protokoll och diarieföring

Protokollföring sker vid möten för arbetsutskott, kyrkorådet och kyrkofullmäktige.