Kyrkor Vedum församling
Foto: Vara pastorat

Vedums kyrka & kyrkogård

Kyrkan uppfördes troligtvis under 1200-talet, sin nuvarande utformning fick den 1776. Kyrkan och kyrkogården ligger på en höjd i västra delen av Vedums samhälle. Den omges av lövhäckar på tre av sidorna och en kallmurad gråstensmur.

Vid 1600-talets mitt uppförde famlijen Lindelöfs ett fristående gravkor söder om kyrkan. Denna består av två liggande gravhällar överbyggda med en svängd kopparplåtsklädd huv som kröns av ett litet torn.

Ytterligare tre liggande hällar finns från 1600-1700-talet samt två kalkstenskors. Mot kyrkans södra vägg, väster om vapenhuset finns en gravhäll monterad.