Johan Wisser i gudstjänst i teckenspråk i Härnösands Domkyrka.
Foto: Linda Maria Thompson /Ikon

Kyrka på teckenspråk

Behöver du teckenspråk eller vill veta mer om teckenspråk?

Teckenspråk i Skara stift