Kyrkor Kvänum församling
Foto: Vara pastorat

Edsvära kyrka & kyrkogård

Ursprungliga kyrkan var en medeltidskyrka av sten och utan torn, denna revs när nuvarande uppfördes 1859. Även här är kyrkan ritad av Johan Adolf Hawerman.

Merparten av kyrkogården finns söder och väster om kyrkan. Sydingångens huvudallé är kantad av en oxelallé upp mot kyrkan. Kyrkogården omges av en kallmurad gråstensmur.

Äldst daterade gravplats är från 1854.