Liten flicka ser missnöjd ut.

Klagomålshantering förskolan

Vi vill göra rätt. Ibland blir det fel ändå. Kontakta oss då direkt!

Klagomålshantering

Om du har klagomål som rör förskoleverksamheten, ber vi dig fylla i kontaktformuläret nedan. Du kommer sedan att snarast kontaktas för att upprätta ett skriftligt klagomålsärende. 

  • I första hand ska du tala direkt med förskolepersonalen för att om möjligt få en omedelbar lösning.
  • I andra hand kontaktas rektorn som ansvarar för en utredning.
  • I tredje hand kontaktas ytterst ansvarig chef, som för våra förskolor är kyrkoherden.

 

Uppgifterna hanteras enligt gällande regelverk för personuppgifter, se mer här: GDPR

Formuläret skickas direkt till förskolans rektor som är ansvarig för att ärendet utreds tillsammans med personal och huvudman. Ärendet kommer sedan att registreras via rektorn hos kyrkorådet.

Du har möjlighet att vara anonym men då sker ingen återkoppling på ditt klagomål. 

Det finns även möjlighet att lämna klagomål till ytterst ansvarig chef som är
kyrkoherde Lovisa Carlsson.

Om du upplever att varken rektor eller kyrkoherde lyssnat till ditt klagomål kan du alltid vända dig till Vara kommun.

Förskolan lyder även under Skolverket - detta kan du anmäladit du kan vända dig efter genomgången klagomålsprocess om du anser att missförhållanden kvarstår.

KONTAKTFORMULÄR FÖR KLAGOMÅLSÄRENDEN TILL FÖRSKOLAN. Detta är ett kontaktformulär för klagomålsärenden rörande förskolan. Efter att formuläret registrerats av mottagande rektor kommer ett ärende att upprättas genom att du först kontaktas per telefon. Känsliga personuppgifter hanteras inte via e-post eller sms.

Välj det eller de ärende (fler val möjliga) som bäst stämmer överens med vad ditt ärende gäller.