Slädene kyrka i Levene församling
Foto: Vara pastorat

Slädene kyrka & kyrkogård

Slädenes kyrka är från början ett kapell som byggdes 1923-24. Initiativtagare till denna var missionär Ingegerd Ehn. Den äldre var en medeltida träkyrka som är tidigast dokumenterad 1583. Enligt Peringskiölds avbildning från 1710 var den spånklädd, helt i trä med en klockstapel av trä. Den äldre kyrkan revs 1848 då församlingen gick samman om den gemensamma kyrkan i Sparlösa. 1957 gick Sparlösa och Slädene ihop i en samfällighet och i samband med detta blev Slädene en församlingskyrka och inte kapell.

Slädene kyrkogård är placerad söder om dagens kyrka och ligger på den gamla kyrkplatsen. Utanför det sydöstra hörnet finns en runsten från 1100-talet rest. På dess östra sida finns en boplats från järnåldern.

Den idag äldst daterade gravvården är från 1741 och utgör ett dubbelkors.
Det finns även liggande hällar och hjulkors av kalksten från 1600- och 1700-talet.