Kyrkor Kvänum församling
Foto: Vara pastorat

Kvänums kyrka & kyrkogård

Den ursprungliga var en medeltida kyrka som låg på en liten höjd invid den gamla kyrkbyn ca 1 km norr om den nuvarande.

Nuvarande kyrka uppfördes 1867 efter Per Axel Nyströms ritningar när Västgötabanan byggdes under 1800-talets slut och behovet av ett nytt stationssamhälle uppkom.

Kyrkogården anlades samtidigt med att den nuvarande kyrkan uppfördes.