Kyrkor Kvänum församling
Foto: Vara pastorat

Kvänums kyrka & kyrkogård

Den ursprungliga var en medeltida kyrka som låg på en liten höjd invid den gamla kyrkbyn ca 1 km norr om den nuvarande.

Nuvarande kyrka uppfördes 1867 efter Per Axel Nyströms ritningar när Västgötabanan byggdes under 1800-talets slut och behovet av ett nytt stationssamhälle uppkom.

Kyrkogården anlades samtidigt med att den nuvarande kyrkan uppfördes.

På Varabygdens församlings kansli finns mer att läsa om kyrkorna och kyrkogårdarna, kom in till oss om du är intresserad av mer historik !