Altare Vara kyrka
Foto: Titti Fabritius

GUDSTJÄNSTER

Gud ger aldrig upp. Inte vi heller. Vi håller ut tillsammans!

Gudstjänster och kyrkliga handlingar
fr.om. 24 november 2020

Efter skärpta restriktioner på grund av pandemin gäller följande:


Öppen kyrka i Vara söndagar mellan klockan 11 - 13

Andakt klockan 11 och 12.

Präst, musiker och vaktmästare tjänstgör. Antal kan komma att regleras.

  • Gudstjänsterna pausas i samtliga kyrkor förutom i Vara kyrka.
  • All uthyrning av lokaler pausas.
  • Vi håller kontakten med församlingsbor, unga som gamla, på ett kreativt och säkert sätt

Kyrkliga handlingar: dop, vigsel och begravning

Kyrkliga handlingar förrättas med totalt 8 personer närvarande. Utöver präst, musiker och vaktmästare sker det med:

o   Dop – dopbarnet samt 4 deltagare

o   Vigsel – brudparet samt 3 deltagare

Undantag har gjorts för begravningar med max antal 20 deltagande.

o   Begravning – personal, begravningsentreprenör samt 20 deltagare

Klockorna ringer för bön varje söndag klockan 11

Under de kommande veckorna kommer vi att ringa i huvudkyrkorna klockan 11 varje söndag som en påminnelse till att be. För Kvänumsområdet i Kvänums kyrka.

 

Vi följer de råd som Svenska kyrkans biskopar utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv gett:

  • Vi prioriterar den diakonala omsorgen.
  • Vi firar gudstjänst på de sätt som är möjliga: digitalt eller fysiskt med max 8 personer närvarande inklusive medverkande.
  • Dop, vigsel och begravning fortsätter med max 8 personer inklusive medverkande.
  • Öppen kyrka med präst/diakon på plats i möjligaste mån.
  • Kyrkklockorna ringer som en maning till bön.

Reservation för ändringar till följd av nya direktiv avseende pandemin.

Mer information om pandemin i vår region:

Smittskydd Västra Götaland

Varabygdens församling på Youtube

Gudstjänster, undervisning, musik och radio - på vår Youtubekanal finns vi tillgängliga där och när du kan!

Till vår Youtube-kanal!

Gudstjänster och kyrkliga handlingar under pandemin

Gud har inte övergivit oss!

Gud finns där för oss när vi söker i en stilla stund. Ett möte med Gud kan förändra mycket som känns omöjligt just nu. 

I kalenderfunktionen kan du ändra hur du vill att kalendern visas: lista, vecka eller månad. Klicka på symbolerna.

Vill du be för någon eller ha förbön själv, kan du läsa andras böner och skriva en egen bön längst ner här på sidan.

 »Jag bönhör dig i behaglig tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag.» Se, nu är den välbehagliga tiden; se, nu är frälsningens dag.

2 Kor 6:2

Gudstjänst, mässa, högmässa - vad betyder allt?

Det finns olika typer av gudstjänster. Läs mer om vad som är vad här:
Gudstjänsttyper i Svenska kyrkan

Friluftsgudstjänst

Friluftsgudstjänst är precis vad det låter som - en gudstjänst ute i fria luften! Något väderberoende på våra breddgrader förstås, men med en fikakorg och rätt kläder kommer man långt. Uppskattad och barnvänlig gudstjänstform med himlen direkt ovanför. 

HAR DU KOLL PÅ KYRKOÅRET?

Här finns kalender med hela kyrkoårets texter!

KYRKOÅRET

Andakt med frälsarkransen

Andakten i text (PDF) utifrån frälsarkransen med texthänvisningar, böner och psalmer.

Frälsarkransandakten

Tionde söndagen efter trefaldighet

Tema

Nådens gåvor

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jesaja kapitel 27, vers 2-6

Sjung den dagen om den härliga vingården! Jag, Herren, har vård om den. Träget vattnar jag den, jag vårdar den natt och dag, så att den inte drabbas av något ont. Jag hyser ingen vrede mot den, men ger den mig tistel och törne, då går jag till angrepp mot den och sätter eld på alltsammans. Eller också tar man sin tillflykt till mig och söker fred med mig, ja, söker fred med mig. När den tiden kommer skall Jakob slå rot, Israel skall blomstra och frodas och frukterna uppfylla världen.

Epistel

Första korinthierbrevet kapitel 12, vers 12-26

Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger: ”Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen”, så hör den likafullt till kroppen. Och om örat säger: ”Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen”, så hör det likafullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om alltsammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen: ”Jag behöver dig inte”, och inte heller huvudet till fötterna: ”Jag behöver er inte.” Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga, och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare, och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet, något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade, för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 15, vers 1-9

Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.

Psaltaren

Psaltaren psalm 28, vers 6-9

Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde, bär dem för evigt.