Altare Vara kyrka
Foto: Titti Fabritius

GUDSTJÄNSTER

Gud ger aldrig upp. Inte vi heller. Vi håller ut tillsammans!

Gudstjänster och kyrkliga handlingar
fr.om. 24 november 2020

Efter skärpta restriktioner på grund av pandemin gäller följande:


Öppen kyrka i Vara söndagar mellan klockan 11 - 13

Andakt klockan 11 och 12.

Präst, musiker och vaktmästare tjänstgör. Antal kan komma att regleras.

  • Gudstjänsterna pausas i samtliga kyrkor förutom i Vara kyrka.
  • All uthyrning av lokaler pausas.
  • Vi håller kontakten med församlingsbor, unga som gamla, på ett kreativt och säkert sätt

Kyrkliga handlingar: dop, vigsel och begravning

Kyrkliga handlingar förrättas med totalt 8 personer närvarande. Utöver präst, musiker och vaktmästare sker det med:

o   Dop – dopbarnet samt 4 deltagare

o   Vigsel – brudparet samt 3 deltagare

Undantag har gjorts för begravningar med max antal 20 deltagande.

o   Begravning – personal, begravningsentreprenör samt 20 deltagare

Klockorna ringer för bön varje söndag klockan 11

Under de kommande veckorna kommer vi att ringa i huvudkyrkorna klockan 11 varje söndag som en påminnelse till att be. För Kvänumsområdet i Kvänums kyrka.

 

Vi följer de råd som Svenska kyrkans biskopar utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv gett:

  • Vi prioriterar den diakonala omsorgen.
  • Vi firar gudstjänst på de sätt som är möjliga: digitalt eller fysiskt med max 8 personer närvarande inklusive medverkande.
  • Dop, vigsel och begravning fortsätter med max 8 personer inklusive medverkande.
  • Öppen kyrka med präst/diakon på plats i möjligaste mån.
  • Kyrkklockorna ringer som en maning till bön.

Reservation för ändringar till följd av nya direktiv avseende pandemin.

Mer information om pandemin i vår region:

Smittskydd Västra Götaland

Varabygdens församling på Youtube

Gudstjänster, undervisning, musik och radio - på vår Youtubekanal finns vi tillgängliga där och när du kan!

Till vår Youtube-kanal!

Gudstjänster och kyrkliga handlingar under pandemin

Gud har inte övergivit oss!

Gud finns där för oss när vi söker i en stilla stund. Ett möte med Gud kan förändra mycket som känns omöjligt just nu. 

I kalenderfunktionen kan du ändra hur du vill att kalendern visas: lista, vecka eller månad. Klicka på symbolerna.

Vill du be för någon eller ha förbön själv, kan du läsa andras böner och skriva en egen bön längst ner här på sidan.

 »Jag bönhör dig i behaglig tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag.» Se, nu är den välbehagliga tiden; se, nu är frälsningens dag.

2 Kor 6:2

Gudstjänst, mässa, högmässa - vad betyder allt?

Det finns olika typer av gudstjänster. Läs mer om vad som är vad här:
Gudstjänsttyper i Svenska kyrkan

Friluftsgudstjänst

Friluftsgudstjänst är precis vad det låter som - en gudstjänst ute i fria luften! Något väderberoende på våra breddgrader förstås, men med en fikakorg och rätt kläder kommer man långt. Uppskattad och barnvänlig gudstjänstform med himlen direkt ovanför. 

HAR DU KOLL PÅ KYRKOÅRET?

Här finns kalender med hela kyrkoårets texter!

KYRKOÅRET

Andakt med frälsarkransen

Andakten i text (PDF) utifrån frälsarkransen med texthänvisningar, böner och psalmer.

Frälsarkransandakten

Septuagesima

Tema

Nåd och tjänst

Liturgisk färg

Violett eller blå

Altardekoration

På altaret ställer vi blå eller violetta blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jeremia kapitel 9, vers 23-24

Så säger Herren: Den vise skall inte vara stolt över sin vishet, den starke inte över sin styrka, den rike inte över sin rikedom. Den som vill vara stolt skall vara stolt över detta: att han har insikt och kunskap om mig, om att jag, Herren, verkar i kärlek, i rätt och rättfärdighet på jorden, ty däri har jag min glädje, säger Herren.

Epistel

Första korinthierbrevet kapitel 1, vers 1-3

Från Paulus, genom Guds vilja kallad att vara Kristi Jesu apostel, och från vår broder Sosthenes till Guds församling i Korinth, till dem som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår herre Jesu Kristi namn, deras och vår herre. Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 20, vers 1-16

Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände i väg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sade han: ’Gå bort till vingården, ni också. Jag skall ge er skäligt betalt.’ Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg några andra stå där sade han: ’Varför står ni här hela dagen utan att arbeta?’ De svarade: ’Därför att ingen har lejt oss.’ Då sade han: ’Gå bort till vingården, ni också.’ På kvällen sade vingårdens ägare till förmannen: ’Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första.’ De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar de också. Då protesterade de och sade till ägaren: ’De där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan.’ Då sade han till en av dem: ’Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar, ta nu vad du skall ha, och gå. Men jag vill ge den siste lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god?’ Så skall de sista bli först och de första sist.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 25, vers 4-11

Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Led mig i din sanning, lär mig, du som är min Gud, min räddare, ständigt hoppas jag på dig. Herre, kom ihåg din barmhärtighet, den godhet du alltid har visat. Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit, tänk på mig i din trofasthet, Herre, du som är god. Herren är pålitlig och god, därför visar han syndarna vägen. Han leder de ödmjuka rätt, de ödmjuka lär han sin väg. Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet mot dem som håller hans förbund och hans bud. Herre, min synd är stor, förlåt den, ditt namn till ära.