Hällums kyrka i Vara pastorat
Foto: Vara pastorat

Hällums kyrka

Hällums gamla kyrka revs 1860 och där finns idag kvar en medeltida kyrkplats som pastoratet sköter.

Någon kilometer norr om den gamla uppfördes 1956 en kapelliknande kyrka. Detta gjordes möjligt genom två syföreningars idogt sparande under 35 års tid. Arkitekten bakom var Bo Wedenmark. Han skall delvis sägs det varit inspirerad av indiska tempel när han ritade den. Marken skänktes av Stora Halla egendom.

Det finns ingen kyrkogård i Hällum utan endast en kyrka. Förrättningar äger rum i Hällums kyrka, dock sker gravsättningarna på Skarstads kyrkogård.

På Varabygdens församlings kansli finns mer att läsa om kyrkorna och kyrkogårdarna, kom in till oss om du är intresserad av mer historik !