I Vara församlingshem träffas liten och stor. Här bjuds på våffelcafé, sopplunch och körsång.
Foto: Varabygdens församling

Vara församlingshem

Hällum, Skarstad, Vara och Önum

Mitt i det västgötska slättlandskapet ligger Vara. Redan på långt avstånd syns silhuetterna av de två största byggnaderna i Vara tätort: kyrktornet och lagerhustornet på Lagerhuset. Järnvägen med det blå stationshuset, Conditori Nordpolen och konserthuset sätter sin prägel på orten. Inom verksamhetsområde Vara finns även Hällum, Skarstad och Önum med regelbundet gudstjänstliv i respektive kyrkor. I Vara kyrka firas gudstjänst varje söndag med varierat gudstjänstutbud. I Önums och Skarstads kyrkor har vi låtit inreda mindre kyrksalar – Möllentorpssalen och Mariasalen - som används företrädesvis under vinterhalvårets gudstjänster.

I vårt församlingshem i Vara, strax intill kyrkan, bedrivs vardagsverksamhet för alla åldrar: barn- och ungdomsgrupper, vuxen - barngrupper, öppen förskola, körer, syförening, soppluncher, samtals- och studiegrupper m.m. 

Vara kyrka       Skarstad kyrka        Önums kyrka      Hällums kyrka