Ansvarig utgivare

Varabygdens församlings hemsida är en del av Svenska kyrkans webbplats med ett eget utgivningsbevis.

Ansvarig utgivare Varabygdens församling 

Utgivningsbevis

Utgivningsbevis medför att det som publiceras på webbplatsen omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen, på samma sätt som andra medier med ansvarig utgivare. 

Det innebär att det finnns en ansvarig utgivare för alla sidor där webbadressen inleds med www.svenskakyrkan.se/vara

Övriga delar av Svenska kyrkans webbplats kan ha andra ansvariga utgivare.

Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare för Varabygdens församlings webbplats är tillförordnad kyrkoherde lovisa.carlsson@svenskakyrkan.se