Internationellt arbete, mission och ekumenik

Vårt gemensamma arbete är en del i den världsvida kyrkans uppdrag. Vi bär varandras bördor, alla med det var och en kan bidra med.

Genom ACT kan vi visa Guds kärlek i handling

Vision

"Vi är förenade i det gemensamma uppdraget för alla kristna att manifestera Guds ovillkorliga kärlek till alla människor. Därför arbetar ACT-alliansen för en enad värld där Guds hela skapelse lever i värdighet, rättvisa, fred och i full respekt för mänskliga rättigheter och miljön."  (2009) 

Svenska kyrkan samarbetar genom ACT-alliansen (Action by Churches Together). ACT-alliansen består av 144 kyrkor och lokala organisationer runt om i världen.
Genom att samarbeta är möjligheten att påverka större både vid akuta katastrofer som när tyfonen Haiyan som drabbade Filippinerna, lägret Za'atari i Jordanien som tar emot flyktingar från Syrien eller långsiktigt arbete för miljön genom trädplantering i tex Honduras.

I vår församling finns internationella ombud som arbetar ideellt med att informera om verksamheten och att samordna insamlingarna som genomförs lokalt. En del kampanjer genomförs årligen som t.ex. Fastekampanjen, Världens Barn och Julkampanjen. Parallellt med detta pågår även samarbete med andra kristna organisationer och församlingar på olika sätt. Vi har även många mindre projekt där medlemmar och ideella medarbetare gör oerhört viktiga insatser!

FAIR TRADE

Vi lever alla under samma himmel

Vi har alla samma rättigheter. Var med i kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv.

Läs mer

Sticka & Skicka-grupper

Vi stickar, virkar och skickar vackra och värmande gåvor till behövande medan vi har gemenskap med fika tillsammans.

Vi träffas i Kvänums församlingshem och Södra Kedums kyrka. 

Kontakt: Solveig Sundström 

Läs mer om Sticka & Skicka-grupperna!

Sticka & Skicka i Kvänum och Södra Kedum