Foto: Varabygdens församling

Arentorp - Södra Kedums kyrka

Naum, Ryda och Arentorp

Södra Kedums kyrka i Arentorp är både kyrka och församlingshem. Här samsas många olika aktiviteter i renoverade och välanpassade lokalerna. Vi har flera barngrupper som träffas i kyrkan varje vecka. Många andra aktiviteter sker också såsom Messy Church och olika intressegrupper för biblisk allmänbildning, körverksamhet, församlingsluncher för daglediga samt syföreningsträffar.

Förutom Södra Kedums kyrka finns ytterligare två kyrkor. Dessa är Naums kyrka och Ryda kyrka. Från Ryda kom biskop J.A. Eklund som blev biskop i Karlstad 1907 och som har skrivit flera psalmer i vår psalmbok.

Nästan varje söndag firar vi gudstjänst i någon av de tre kyrkorna och där finns grunden för den gudstjänstfirande församlingen för att vara en plats där vi tillsammans möter vår Herre Jesus Kristus.

Naums kyrka     Ryda kyrka      Södra Kedums kyrka