Skarstad kyrka och gyllengul havre
Foto: Varabygdens församling

Kyrkor, församlingshem & kyrkogårdar

Kyrkor och församlingshem

Kyrkor och församlingshem får lite olika funktioner beroende på vad som ska hända i dem. Ibland är ett församlingshem mer lämplig lokal än en kyrkobyggnad. Indelning sker efter tre begrepp: huvudkyrka, förrättningskyrka och temakyrka.

Huvudkyrka

En huvudkyrka behöver inte vara en kyrkobyggnad. Det kan även vara ett församlingshem. Huvudkyrkan håller god standard och är utrustad efter de behov församlingen behöver, både nu och för framtiden. 

Förrättningskyrka

En förrättningskyrka har grundvärme, det vill säga värms endast upp när det ska hållas gudtjänst, dop, vigsel eller liknande. Perioden för grundvärme brukar vara mellan Nyårsdagen till Palmsöndagen. Övrig tid kan kyrkan användas som vanligt.

Temakyrka

För användning med särskilt tema kan det ske flexibla lösningar vintertid. Det kan t.ex. vara vid musikgudstjänster eller konserter med särskild aktivitet i en viss kyrka. I övrigt gäller samma som för en förrättningskyrka.

Huvudkyrkor

Kyrkogårdarna

Församlingen har 25 kyrkogårdar. De flesta av kyrkogårdarna ligger i direkt anslutning till en kyrka men inte alla.  

Under 2023 påbörjades ett kulturarvsprojekt med QR-koder att skanna för att få veta mer ute på kyrkogårdarna. Nedskrivna berättelser om intressanta gravar och kulturgravar, runstenar m.m. har fått en stolpe märkt med en QR-kod. Den skannas med en mobiltelefon på plats och visar då de olika berättelserna. Sidorna nås även direkt här på hemsidan: Kyrkogårdarna berättar!

Kyrkor med kyrkogårdar

Församlingshem och verksamhetsplatser

En verksamhetsplats är en mötesplats för umgänge och aktiviteter där vi är en levande och aktiv församling i vardagen. Vanligen möts vi i församlingshemmen men kan även samlas i en kyrka. 

Mer information om våra verksamhetsplatser finns här. 

Församlingshem och verksamhetsplatser

Kvänums församlingshem

Kvänums församlingshem

Edsvära, Fyrunga, Jung, Kvänum, Norra Vånga och Öttum.

Levene församlingshem

Levene, Long, Slädene och Sparlösa

I Vara församlingshem träffas liten och stor. Här bjuds på våffelcafé, sopplunch och körsång.

Vara församlingshem

Hällum, Skarstad, Vara och Önum

Vedums församlingshem

Bitterna, Eling, Södra Lundby och Vedum

Sin enda grund har kyrkan i Kristus, Frälsaren. Hon är hans egen byggnad, den nya skapelsen.

Psalm 57