Våra kyrkor, kyrkogårdar och församlingshem

Våra verksamheter och förvaltning omfattar 24 kyrkor och 25 kyrkogårdar samt församlingshem.

Våra kyrkor och församlingshem

Våra kyrkor och församlingshem får lite olika funktioner beroende på vad som ska hända i dem. Ibland är ett församlingshem en mer lämplig lokal än en kyrkobyggnad. Indelning sker efter tre huvudbegrepp: huvudkyrka, förrättningskyrka och temakyrka.

Huvudkyrka

En huvudkyrka behöver inte utgöras av en kyrkobyggnad. Det kan även vara ett församlingshem. Huvudkyrkan håller god standard och är utrustad efter de behov församlingen behöver både nu och för framtiden. 

Förrättningskyrka

En förrättningskyrka har grundvärme och värms endast upp för kyrkliga handlingar måndag till lördag under perioden mellan Nyårsdagen till Palmsöndagen. Övrig tid kan kyrkan användas som vanligt.

Temakyrka

För tematisk användning har vi mer flexibla lösningar vintertid på grund av t.ex. musikgudstjänster eller konserter med särskild aktivitet i vald kyrka. I övrigt gäller samma som för en förrättningskyrka.

Kyrkogårdarna

Vi har 25 kyrkogårdar som vår kyrkogårdspersonal sköter om. De flesta av våra kyrkogårdar ligger i direkt anslutning till en kyrka men inte alla.  

Församlingshem och verksamhetsplatser

En verksamhetsplats är en mötesplats för umgänge och aktiviteter där vi är en levande och aktiv församling i vardagen. Vanligen möts vi i församlingshemmen men kan även samlas i en kyrka. 

Mer information om våra verksamhetsplatser finns här. 

Sin enda grund har kyrkan i Kristus, Frälsaren. Hon är hans egen byggnad, den nya skapelsen.

Psalm 57