Levene kyrka i Levene församling
Foto: Vara pastorat

Levene kyrka & kyrkogård

Det mest utmärkande med Levene kyrka är de två tornen och skiffertaket.

Traditionen vill göra gällande att kyrkan restes av konung Håkan Röde på 1000-talet, men med största sannolikhet uppfördes den första delen omkring 1200-talet. Dopfunten och lillklockan är från denna tid.

Under 1600-talet genomgick kyrkan flera ombyggnader. Bl.a. blev en runsten (1000-talet) kluven i två delar och inmurad i kyrkans vägg. I början av 1900-talet sammanfogades dessa igen och restes på kyrkogården.

Altaruppsatsen är från 1676 och är ett skuret barockarbete.

Kyrkogården består av två klart urskiljbara årsringar. Den äldre (medeltida) saknar kvartersindelning. Här finns bl. a. en gravtumba och grunden till Reuterska kravkoret. Invid koret står landets högsta runsten.

Som kuriosa kan nämnas att Haga prinsessorna konfirmerades i Levene kyrka, prinsessan Margaretha 1950, prinsessan Birgitta 1952 och prinsessan Desirée 1954.