Foto: Varabygdens församling

Vedums församlingshem

Bitterna, Eling, Södra Lundby och Vedum

Vedumsbygden består idag av fyra socknar: Bitterna, Eling, Södra Lundby och Vedum. Centralort är Vedum. Goda tågförbindelser finns. Vedum är känt bl. a. för sin kök- och badrumsfabrik (Vedums kök & bad), VIO ljusfabrik, Hectors skoaffär och Bitterna Åkatorp Lamm.  

I Vedumsbygden är många aktiva i föreningslivet. Församlingen har ett stort församlingshem vid Vedums kyrka som samlar barn, ungdomar, vuxna och äldre till olika sammankomster. Församlingshemmet inrymmer även förskolan Arken.

Kyrkorna är församlingens klenoder. Vedums kyrka är huvudkyrka med anor från medeltiden med tillhörande Lindelöfska gravkoret utanför kyrkan och en krypta under kyrkan Hiertas gravkor. Bitterna kyrka har främst blivit församlingens musikkyrka.

Våra vackra sockenkyrkor på landsbygden i Eling och Södra Lundby är även värda ett gudstjänstbesök. På torget i Vedum finner vi bl. a. en inskription om den legendariska Vidhemsprästen Laurentius Diakon, verksam på 1320-talet, känd för sina bilagor till Äldre västgötalagen, där han som den förste kände använder det svenska språket. 

Vedums kyrka          Bitterna kyrka     Elings kyrka     Södra Lundby kyrka