Pilgrimsvandring och retreat

En fridfull och hälsosam stund i natur och stillhet.

Lugn och ro

Att kunna få en stund för reflektion och inre lugn är inte bara skönt för nutidsmänniskan. Det kan vara livsnödvändigt.

Ett sätt att komma till ro som alltfler återupptäcker är att vandra på någon pilgrimsled ute i vår fina natur eller att tillbringa några dagar i tystnad och stillhet.

Pilgrimsvandring

Ordet pilgrim betyder enligt Svenska Akademiens ordlista "Vallfärdare till helig ort". Under en pilgrimsvandring känner många närheten till Gud och upplever att de kan reflektera över vilken väg man skall välja i framtiden och vardagens stress lägger sig för att skapa ro för sinnet. 

Våra vandringsleder

Varabygden bjuder på många historiska platser, särskilt kring våra kyrkor där många tydliga tecken på äldre generationers liv fortfarande finns kvar.

En av lederna passerar Varabygden och det är vandringsleden Lödöse - Skara som invigdes i år 2014.  Ute på Larvs hed finns bl.a. en runsten från 1000-talet med ett kristet kors och  inskriften:

"Tulir og Askatl rejste denne sten efter Sigtryggs søn Gunnar, god dreng, Gud, Herren, bjærge hans ånd".

På privat mark i Norra Vånga finns även en runsten från 500-talet ristad med den äldre runradens tecken. Denna fanns liksom många andra runstenare tidigare inmurad i den gamla kyrkans torn. Där syns texten "Haukothur" som betyder ”Höksnabb angripare” eller "hans som jagar med höken".

Nedanför slänten vid N. Vånga kyrka finns även Sankta Marie källa, från börjar en offerkälla som kristnades. Vandringsleden passerar strax intill.
Bilder och mer information finns under sidan om Norra Vånga kyrka.

Mer historik och fakta kan du läsa här nedan.
Nationalencyklopedin, Skara - Lödöse
Skara - Lödöse Vandringsled - Pilgrimsled

I Skaraborg finns flera pilgrimsleder som  t.ex. Kungslena - Gudhem, Lidköping - Läckö och Skara - Husaby.

Länkar till mer information om pilgrimsleder.
Pilgrim Skaraborg
Pilgrim i Sverige
Pilgrimscentrum i Vadstena
Pilgrimsleder i Europa
Pilgrimsleden Husaby - Forshem 
Pilgrim Gudhem

Länkar till några platser för retreat och stillhet.
Lilleskog själavårdsinstitut
Åh stiftsgård
Berget i Rättvik
Franciskus Tredje Orden
Birgittasystrarna i Vadstena
Svenska kyrkans kloster och kommuniteter

S:t Olofsmärket

Pilgrim St.Olofsmärket

På merparten av lederna i Skaraborg hittar du S:t Olofsmärket. Den är en kombination av sevärdhetsmärket och Olofskorset. 

Sverige, Norge och Danmark använder denna gemensamma symbol för de sammanlänkade pilgrimslederna. Slutmålet är Nidarosdomen i Trondheim eller Santiago de Compostela i Spanien.

Läs mer om "För kropp och själ"