Eling kyrka i Vedums församling
Foto: Vara pastorat

Elings kyrka & kyrkogård

Namnet Eling förekommer i skrift 1371 och betydde från början kyrkbyn.
Nuvarande kyrka uppfördes troligen under 1200-talet och fick sitt nuvarande utseende under 1700- och 1800-talet.

Den omfattas mestadels av en kallmurad gråstensmur och en trädkrans av mestadels ask från 1859 som i stort sett är bibehållen.

Vid långhusets västsida finns två gravhällar resta. En är över släkterna Ulfsparre, Lilliestielke och Krabbe daterad 1640.