GDPR och dataskydd

Så här hanteras personuppgifter i Varabygdens församling.

Extern integritetspolicy

Varabygdens församling är personuppgiftsansvarig och skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. 

Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen t.ex. rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Du får mer information nedan utifrån dina behov!

Informationsrutan nedan hänvisar till vårt Dataskyddsombud med kontaktinformation. 

GDPR - dina rättigheter

Enligt integritetsskyddsmyndigheten har du rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • lämna ett klagomål till myndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Har du invändningar mot behandling av dina personuppgifter?

  • Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Vi gör då en intresseavvägning utifrån situationen för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan intresseavvägning.
  • Behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan alltid tas tillbaka, och då ska personuppgifter upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka, ses dock fortfarande som laglig.
  • Automatiserad behandling (t.ex. inom IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig, omfattas av rätten till dataportabilitet. Det innebär att du har rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.
  • Integritetsskyddsmyndigheten nås på imy.se

Dataskyddsombud

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till vårt kansli så hjälper vi dig vidare till vårt dataskyddsombud - se nedan. 

DATASKYDDSOMBUD

Vårt dataskyddsombud heter dso@xeeda.se som är konsult vid Xeeda 

Tfn: 070-268 89 27

E-post: dso@xeeda.se

 

GDPR vid bokningar

Två män sitter och samtalar över en kopp kaffe.

GDPR medlemsinformation

Information om personuppgiftshantering för våra medlemmar

En smartphone som visar Svenska kyrkans app på skärmen.

GDPR för vår app Kyrkguiden

Svenska kyrkans app Kyrkguiden på AppStore eller Google Play.

En prydnadsängel står bredvid ett dopljus.

GDPR vid barndop

Information om behandling av personuppgifter vid barndop.

GDPR vid vuxendop

Information om behandling av personuppgifter vid vuxendop.

GDPR vid konfirmation

Information om behandling av personuppgifter vid konfirmation.

Närbild på två vigselringar som tillsammans med en blomkvist ligger på en uppslagen bok med rubriken Vigselgudstjänst.

GDPR vid vigslar

Information om behandling av personuppgifter vid vigsel.

GDPR vid begravning

Information om behandling av personuppgifter vid begravningar.

En liten skylt med texten Återlämnad gravplats står vid en gravsten.

GDPR för gravrätter

Information om behandling av personuppgifter för innehavare gravrättsinnehavare / kontaktperson / skötselavtalskund

GDPR för verksamheterna

GDPR i vår barn- eller ungdomsverksamhet

Information om behandling av personuppgifter för barn och unga.

Två små flickor sitter och ritar.

GDPR i förskoleverksamheten

Information om behandling av personuppgifter i vår förskoleverksamhet.

Någon står vid ett bord fullt med gosedjur och små stickade tröjor.

GDPR i vuxenverksamheten

Information om behandling av personuppgifter i våra vuxenverksamheter.

Pärmar i olika färger står på rad i hyllan.

GDPR rörande handlingar, arkiv och sekretess m.m.

Information om hur vi hanterar handlingar med personuppgifter.

GDPR vid digital kontakt

GDPR gällande e-post

Information om hantering av personuppgifter när du skickar e-post.

En person sitter i en soffa med sin dator i knät och följer en digital gudstjänst.

GDPR i sociala medier

Information om behandling av personuppgifter vid interaktion i sociala medier.

En kvinna fotograferar utomhus.

GDPR vid film och fotografering

Information om behandling av personuppgifter vid film och fotografering.

En kvinna sitter med datorn vid skrivbordet och pratar i mobiltelefon.

GDPR arbetssökande

Information om behandling av personuppgifter när du söker en tjänst.

GDPR vid Swishbetalningar

En korg fylld med sedlar står på ett bord.

GDPR vid Swish-betalningar

När du gör betalningar i form av Swish värnar vi din integritet.

GDPR gällande övrig kontakt

En manlig präst sitter i en soffa med en mobiltelefon i handen och hörlurar i öronen.

GDPR vid användning av appar

Vid kontroll av identitet som för covidbevis och liknande gäller följande för hantering av personuppgifter hos oss.

MER FAKTA OM GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) infördes den 25 maj 2018. Med detta infördes en rad nya begrepp och regelverk gällande enskilda personuppgifter och företagskonkurrens.

Läs mer:

GDPR-ordlista

Dataskyddsförordningen

 Integritetsskyddsmyndigheten