Två händer som håller i en sinuskurva med en hjärtsymbol emellan.

Krisinformation

Här finns information som handlar om större händelser av betydelse. I händelse av kriser som drabbar samhället hänvisar vi till tillförlitliga källor.

Kyrkans roll i samhället vid kris

Vid större händelser som påverkar samhället lokalt eller nationellt finns olika samarbetsgrupper och myndigheter som samverkar med åtgärder och stöd på olika sätt. 

Vi informerar genom våra kanaler det som främst berör våra verksamheter och uppmuntrar till att själv söka information hos tillförlitliga källor. Du hittar några av dem nedan.

Tillsammans hjälps vi åt!

Aktuella katastrofområden

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Två brandmän står och tittar på ett sönderbombat hus.

Act Svenska kyrkan agerar för Ukraina

Kriget i Ukraina drabbar många. Läget är akut! Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och stöttar befolkningen. Humanitära insatser pågår och fler förbereds. Din gåva behövs!

Svenska flaggan och Ukrainska flaggan vajar i varsin flaggstång.

Information: kriget i Ukraina

Svenska kyrkan samarbetar lokalt med kommunerna vid större kriser och katastrofer. Här finns information om hur vi i Vara kommun påverkas och vad du som privatperson kan göra.

Information vid kris

I krissituationer kommer mycket information att flöda. En del kan vara korrekt fakta men mycket kommer till en början mer att spegla rädsla och oro. Det är lätt vi i att brist på kännedom om fakta låter spekulationer fylla i tomrummen. Då är det viktigt att ha ett fåtal källor att förhålla sig till där fakta kan hämtas allt eftersom den blir tillgänglig. 

 Du hittar länkar här nedan. Du bör också om du kan se till att han en egen beredskap för hur du ska kunna informera dig i händelse av att elen stängs av och nätverk för kommunikation släcks ner. Du får veta mer om detta på Myndigheten för Beredskap och samhällsskydd där det finns material att ladda ner. 

Känner du dig orolig och ensam under krisen är du alltid välkommen att kontakta oss i kyrkan. Där har främst våra präster och diakoner beredskap att hjälpa till.

Vad kan jag som privatperson göra?

I händelse av kriser kan du som privatperson agera mest effektiv genom olika lokala hjälporganisationer. Där finns rutiner och resurser för att hantera en komplex situation på ett säkert och effektiv sätt. Du kan t.ex vända dig till kyrkan eller kommunen lokalt. 

Du kan även hjälpa till genom att ansluta dig till nationella organisationer. Svenska kyrkan verkar t.ex. genom Act dit du kan skänka pengar som går till de mest akut drabbade områdena på ett ansvarsfullt och kontrollerat sätt. 

Information från MSB till dig som privatperson

Information till dig från ACT som vill hjälpa till

Krisstöd Vara kommun

Begreppet Krisstöd används numera istället för det tidigare begreppet POSOM. Ansvarig: IFO-chefen Vara kommun. Krisstöd är en del av kommunens krisorganisation. Den aktiveras när ordinarie befintliga resurser inte räcker till i kris, för samordnande resurser i samband med större händelser i Vara kommun. Krisstöd består av en ledningsgrupp: kommunens representanter, Närhälsan och kyrkorna. Stödpersoner finns knutna till ledningsgruppen och kallas in vid behov.

Krisstöd Vara kommun

Kyrkans närvaro i kris, krig och katastrofer

präst samtalar med en polis.

Kyrka-Polis i samverkan

Svenska kyrkan finns med i en överenskommelse om samverkan mellan Polismyndigheten, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift. Med i samverkan finns också de fackliga organisationerna vid polisen; Polisförbundet och ST.

Interiör från en cell. En intern i gråaa kläder ses bakifrån.

Andlig vård i kriminalvården

Den som är intagen eller anställd inom kriminalvården och behöver någon att prata med kan få kontakt med fängelsepräst/pastor eller fängelsediakon.

Tre män står utomhus. De har kamoflagefärgade kläder med varsin stola hängande ner äver axlarna. De håller i nattvardsbröd och vin.

Militär själavård

Präster i Svenska kyrkan verkar som stöd för medarbetare inom Försvarsmakten när de ställs inför svåra situationer som får dem att tappa fotfästet i tillvaron. Svenska kyrkan kan även slussa vidare till själavård inom andra religioner.

Hus svårt drabbade av Tyfon.

Katastrofinsatser

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Act Svenska kyrkan samarbetar med partner runtom i världen som finns på plats både före, under och efter katastrofen.

Krisinformation

När en större händelse uppstår som påverkar hela samhället ställs stora krav på snabb och korrekt information. Hänvisning till myndigheternas webbsidor är till för att säkerställa korrekt information men också för att inte belasta de övriga informationskanaler som behövs för akut hjälpsökande.

KRISINFORMATIONS WEBBPLATS

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

MSB WEBBPLATS

Kalendern

Aktuell kalender med eventuella ändringar är bra att följa då det kan bli variationer på grund av större händelser som vi inte råder över. Vår kalender uppdateras direkt mot våra lokalbokningar och är därför den som snabbast visar ändringar.

Aktuell kalenderinformation

Coronavirus - pandemin

Information rörande pandemin

Med anledning av pågående pandemi ger vi här information om vad som gäller vid våra sammankomster.

Corona virus - information på andra språk

About Novel Coronavirus Uusi koronavirus حول فیروس كورونا الجدید Ku saabsan feyruska cusub ee corona در مورد ویروس جدید کرونا

About Novel Coronavirus - حول فیروس كورونا الجدید