Sparlösa kyrka i Levene församling
Foto: Vara pastorat

Sparlösa kyrka & kyrkogård

Dagens kyrka är uppförd 1848. Föregångaren var en medeltida kyrka från 1100-talet.

1937 togs den så kallade Sparlösastenen, runsten från 800-talet, ut ur kyrkans mur och sedan 1983 står den i en separat byggnad söder om kyrkogården.
Det finns även kyrkstallar som är bevarade från 1800-talet. 

Kyrkogården ligger på den medeltida kyrkplatsen och fick troligen sin nuvarande utsträckning i samband med kyrkobygget 1848. Sparlösa kyrkogård är utökad/utbyggd år 1959–1960. En kallmurad gråstensmur omger kyrkogården. Entréer finns i alla väderstreck.

Den idag äldst daterade gravvården är från 1800-talets början och rest över släkterna Posse och Ribbing.