Pengar i flera högar som det växer upp gröna skott ur.

Kyrkoavgiften

Vad går pengar till?

Din kyrkoavgift hjälper väldigt många!

Kyrkoavgiften

Alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift. Alla medborgare i Sverige betalar alltid begravningsavgift. Här berättar vi vad kyrkoavgiften kan gå till!

Varabygdens församling är en egen ekonomisk enhet liksom alla pastorat och församlingar. Vi bär ett stort ansvar och är ödmjuka inför uppgiften att förvalta dessa pengar på bästa sätt. Vi har en öppen redovisning där förtroendevalda och anställda är medvetna om att vi har ansvar för gemensamma medel och att de ska komma till nytta på bästa sätt där de behövs mest.

Med Din kyrkoavgift bidrar Du till att Varabygdens församling kan:

 • besöka sjuka och ensamma i hemmet, på sjukhus eller äldreboende
 • stötta anhöriga genom samtal och ”Leva vidare-grupper” 
 • utöva diakonal verksamhet för att bryta ofrivillig isolering och ge stöd för människor med olika funktionshinder mm. 
 • bistå ensamstående föräldrar med minderåriga barn och anordna familjesemesterrar för dem som annars inte har en möjlighet till rekreation
 • erbjuda ungdomar att upptäcka, dela och växa i kristen tro genom att delta i ungdomsgrupper
 • inbjuda till gemensamt julfirande för alla åldrar
 • erbjuda gemenskap för redan etablerade och människor som inte funnit sig tillrätta
 • ge c:a 200 körsångare möjlighet att växa och utvecklas under professionell körledning och att i körgemenskap bidra till musik- och gudstjänstlivet
 • fira flera gudstjänster varje vecka i våra kyrkor och äldreboenden
 • erbjuda öppen verksamhet med intressanta program och trevlig gemenskap
 • bevara den kyrkliga kulturen och historiken i våra vackra kyrkobyggnader och den kulturskatt som våra kyrkotextilier utgör
 • samtala om människosyn, attityder, droger, mobbing samt ge stöd till Kamratstödjarna på våra högstadieskolor
 • erbjuda gruppverksamhet för barn i alla åldrar med olika aktiviteter: undervisning, barnkör, kreativitet, pyssel och frivillig musikundervisning. 
 • förrätta dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster med präst, kyrkomusiker och kyrkvaktmästare
 • leda ungdomar att upptäcka, växa och leva i kristen tro genom att delta i konfirmand-, ungdomsgrupper och gudstjänster m.m. m.m.

Allt detta är oftast helt kostnadsfritt för deltagarna för att ingen ska vara utanför sin gemenskap och kyrka. Ibland tas en självkostnad ut för kaffet eller i förekommande fall lunchen.

Tack för att du gör detta möjligt!

Du kan räkna ut din kyrkoavgift i uträknaren nedan.