Meny

Diakoni - hjälp och stöd

Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: Du skall älska din nästa som dig själv. Gal 5:14

Till hjälp för människor

Alla behöver medmänsklighet, särskilt i motgångar och sorger, men även för att dela gemenskap och glädje.

I Varabygdens församling finns diakoner som har som sin särskilda uppgift att ha omsorg om människor.

Diakoni är ett grekiskt ord som betyder ”att tjäna”. Jesus och kärleken han har visat är förebilden för kyrkan där diakonerna har ett särskilt uppdrag att synliggöra människors behov och inspirera andra till tjänst.

I Vara finns diakoner och assistenter inom det diakonala arbetet som arbetar med att stödja människor i utsatta livssituationer. Diakonerna är vigda diakoner med särskild utbildning att ta hand om människor som vänder sig till kyrkan. Våra assistenter kan ha olika utbildning och erfarenheter av socialt arbete. Alla har mycket erfarenhet av att jobba nära människor på många olika sätt. Tillsammans vill de finnas till för dig. 

tYSTNADSPLIKT GÄLLER

Du kan i förtroende tala med en diakon om allt. Svenska kyrkans diakoner har tystnadsplikt.

Vi finns till för alla!

Diakonerna finns till för alla, oavsett ålder eller livssituation och erbjuder stöd och samtal enskilt, eller om du vill i någon av våra grupper. 

Vi ordnar även olika typer av träffar och caféer, har grupper för vandring, stickning, samtalsgrupper av själavårdande slag, bibelstudier m.m.

Vill du veta mer är du hjärtligt välkommen att ringa någon av diakonerna.

Samtalsstöd

Kyrkans SOS

Diakoner och diakoniassistenter

Maria Claesson

Varabygdens församling

Assistent i församlingsarbete, diakoni

Therese Dalgren

Varabygdens församling

Assistent i församlingsarbete, diakoni

Marie Johansson

Varabygdens församling

Diakon, Församlingsdiakon

Karin Lindelöf

Varabygdens församling

Assistent i församlingsarbete, diakoni

Solveig Sundström

Varabygdens församling

Assistent i församlingsarbete, diakoni

Helén Svensson

Varabygdens församling

Diakon