Diakoni
Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Diakoni

Diakoni handlar om medmänsklighet: "Du skall älska din nästa som dig själv." Gal 5:14

Diakoni - till hjälp för människor

Alla behöver medmänsklighet, särskilt i motgångar och sorger, men även för att dela gemenskap och glädje.

I Varabygdens församling finns diakoner som har som sin särskilda uppgift att ha omsorg om människor.

Diakoni är ett grekiskt ord som betyder ”att tjäna”. Jesus och kärleken han har visat är förebilden för kyrkan där diakonerna har ett särskilt uppdrag att synliggöra människors behov och inspirera andra till tjänst.

Diakoner och diakonisassistenter

I församlingen finns diakoner och diakoniassistenter. De arbetar inom det diakonala arbetet med att stödja människor i utsatta livssituationer. Diakonerna är vigda diakoner med särskild utbildning att ta hand om människor som vänder sig till kyrkan. De har också tystnadsplikt.

Assistenterna kan ha olika utbildning och erfarenheter av socialt arbete och har inte tystnadsplikt. Assistenterna har erfarenhet av att jobba nära människor på många olika sätt. 

tYSTNADSPLIKT GÄLLER för diakonerna

Du kan i förtroende tala med en diakon om allt. Svenska kyrkans diakoner har tystnadsplikt. Detta gäller inte diakoniassistenterna vilket du ska vara införstådd med när du kontaktar diakonin.

Diakoni för alla människor på olika sätt

Diakonerna finns till för alla, oavsett ålder eller livssituation. De erbjuder stöd och samtal enskilt eller i någon av våra samtalsgrupper. 

Som församling ordnar vi även olika typer av träffar och caféer, har grupper för vandring, stickning, samtalsgrupper av själavårdande slag, bibelstudier m.m. där både diakoner och diakoniassistenter är verksamma med olika uppgifter. 

Samtalsstöd

Söker du samtalsstöd är det alltid antingen en präst eller diakon du ska kontakta. Se mer information om detta på vår sida om ”Samtalsstöd - en vän i nöden.” 

Samtalsstöd

Hand som håller ordlappar. Hand som håller en lapp med texten: ring till en vän. Händer som håller i en mobil med foto på ett barndop.

Samtalsstöd

Vi är vana att möta det svåra. Vi har tystnadsplikt och samtalen är avgiftsfria.

Kyrkans SOS

Kyrkans SOS

Känns livet svårt? Vill du prata med en medmänniska? Då är du välkommen att skriva till SOS-brevlådan och/eller ringa till Jourtelefonen!

Diakoner och diakoniassistenter