Porslinsfigur med hand som skyddar ett barn. Röd ros på ett bord.

Leva vidare

Känns det alltför ensamt i sorgen? Våra diakoner erbjuder stöd genom "Leva vidare"-grupper.

Sorg och saknad är individuellt

Allt sorgearbete är individuellt. Det finns inget rätt eller fel i de känslor som drabbar den sörjande. Men ensamheten i detta kan bli tung att bära oavsett hur just din sorg ser ut.

Varabygdens församling har något vi kallar Leva vidare-grupper för alla som behöver hjälp och stöd i sorgearbetet.

Många har upplevt att det tunga har lättat när efter att man fått möjlighet att dela sin sorg med andra i liknande situation. I gruppen kan vi dela med oss av våra egna erfarenheter och samtidigt själva komma en bit på vägen.

Vi har kontakt under lämpliga former ca sex eller sju gånger per år.

Vi har inga fysiska träffar så länge pandemin pågår.

Brev skickas ut till den som har förlorat en nära anhörig med möjlighet till telefonsamtal.

Alla våra diakoner har tystnadsplikt.

Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.

Jesaja 41:10