Volontärer & ideella medarbetare

Du är viktig och behövd! Vi tar gärna emot ideella krafter och idéer som utvecklar verksamheterna.

Volontär och medarbetare i Svenska kyrkan

Svenska kyrkans verksamheten bärs upp av sina medarbetare. Våra ideella medarbetare och volontärer gör det där extra som gör stor skillnad. Tack vare alla ideella insatser kan kyrkan finnas till med både bredd och djup i sina verksamheter, såväl mitt i vardagen som vid gudstjänster.

Om du vill engagera dig eller har idéer som skulle kunna utveckla vår verksamhet, vill få nya vänner, kontakter och erfarenheter - berätta för oss idag!

Volontär

För dig som är 18–25 år finns möjligheten att arbeta som volontär.

En volontär jobbar i någon av Svenska kyrkans församlingar i Sverige eller utomlands. Som volontär gör du något meningsfullt för dina medmänniskor och för kyrkan. Samtidigt lär du dig mer om kyrkans tro och verksamhet, om människor du möter och om inte minst om dig själv. Det är både spännande och utvecklande med vänskapsrelationer som man annars kanske inte hade haft möjlighet till.

Sverige eller utomlands
Du kan jobba i Sverige, i någon av Svenska kyrkans församlingar eller på en stiftsgård. Du kan också arbeta som volontär i ett annat land. Genom en sådan volontärinsats får du en längre utlandsvistelse med olika uppgifter och utmaningar.

Är du mellan 18 - 30 år kan du delta i något av de volontärutbyten som finns. Mer informations finns på Svenska kyrkans hemsida: Svenska kyrkans volontärutbyte

Ideella medarbetare i Varabygdens församling

För vår lunch- och café, stickagrupper eller på andra sätt behövs ofta extra händer, liksom i våra gudstjänster där ett extra omhändertagande är väldigt värdefullt! 

I formuläret nedan kan du anmäla intresse för att medverka som ideell medarbetare i Varabygdens församling.

Vem kan arbeta ideellt hos oss? 

Vi behöver vara noga med att alla ska känna sig trygga hos oss. Därför kan vi komma att göra viss bakgrundskontroll eller begära referenser för personer som arbetar ideellt. För ledare inom barn och ungdom är detta extra viktigt och görs därför alltid. 

Ja - jag vill gärna ställa upp ideellt! 

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så att du kan göra skillnad!

ANMÄL DITT INTRESSE HÄR! Du kan antingen anmäla ditt intresse att arbeta ideellt i församlingens verksamheter i formuläret här eller kontakta en diakoniassistent - se kontaktinformation nedan!