Long kyrka i Levene församling
Foto: Vara pastorat

Longs kyrka & kyrkogård

Nuvarande kyrka uppfördes 1897-1898 efter arkitekt F A Wahlströms ritningar. Den ursprungliga kyrkan var en timmerkyrka med okänd ålder.

Det finns två dopfuntar, del äldre härrör från 1200-talet.

Första gången socknen omnämns i skrift är 1277 då den utgjordes av sju byar. Storegården i Longs by var under medeltiden en kungsgård och det sägs att Birger Jarl dog här. Hans bror Eskil som var lagman bodde på Lagmanstorp öster om byn. Enligt tradition var det han som nedtecknade den äldre Västgötalagen.

Kyrkogården och kyrkan har en kallmurad stödmur med ovanpåliggande lövhäck. Den idag äldst daterade gravvården är från 1840. På insidan av stödmuren finns 26st gravkors i kalksten uppställda. Dessa är från 1600- och 1700-talet.
En minnessten över koleraepidemins offer på 1860-talet restes utanför kyrkogården, men efter utvidgning är den innanför muren idag. En gravvård från slutet av 1800-talet i sten är utformad som en trädstam med en krans och inskriptionsplattan i form av ett pergamentsblad vilande ovanpå stubbens ovansida.