Kyrkor Ryda församling
Foto: Vara pastorat

Södra Kedums kyrka & kyrkogård

Nuvarande kyrka uppfördes 1889 efter Stockholmsarkitekten Isak Gustaf Clason.
Den ursprungliga kyrkan uppfördes någon gång under 1200-talet och var en gråstenskyrka. Denna kan ha föregåtts av en stavkyrka. När gråstenkyrkan revs fann man en ekplanka under golvet med en drakslinga. Denna förstördes tyvärr i branden 1917.

Juldagen 1917 överhettades ett kaminrör och hela kyrkan brann ner. Endast murarna stod kvar. Samma arkitekt som stod bakom uppförandet 1889 utgick från de gamla ritningarna och återskapade kyrkan som den ser ut idag.

Murarna reparerades och inredningen fick en mer nationalromantisk karaktär. Kyrkan fick också centralvärme och pannrum. Syföreningen bekostade katedralglas till korfönstren.

Kyrkogården omges av en kallmurad stödmur. Trädkransen från 1889 som omger kyrkogården är i stort sett bibehållen. Tre nötta gravhällar från 1600- och 1700-talen finns vid södra långsidan av kyrkan. Utmed den västra muren finns sju stycken gravkors uppställda.

Det som utmärker Södra Kedums kyrkogård är att det finns ett stort antal små liggare bevarade från 1920-talet och att det i ett område enbart finns barngravvårdar.