Flickskolan i Karagwe

Varabygdens församling ingår i ett gemensamt projekt med den Evangelisk-lutherska kyrkan i Karagwe, nordvästra Tanzania

Karagwes historik

Skolan byggdes då Karagwe siftsledare biskop Benson Bagonza, som besökt vår församling, upptäckte att många flickor aldrig fullföljde sin utbildning i Secondary School. Huvudorsaken var att de blivit gravida efter att de de utnyttjats av män, så kallade ”snälla släktingar” som upplät bostad åt dem. Men de hade även utnyttjats av kompisar och även lärare.

Juridiska och kulturella utmaningar

Flickans familj gör då oftast upp med förövaren för att få barnet försöjt genom denne. Men om mannen kastas i fängelse (det finns ett maxstraff på 6 års fängelse för detta brott) får man inte detta underhåll, eftersom en person i fängelse inte har någon inkomst. Därför avstår man anmälan.

It takes a woman to raise the nation!

Motto för Bweranyange Girl´s Secondary School

 

 

Vad kan vi göra?

Flickornas räddning är att få återgå till skolan där de får en trygg plats och en hoppfull framtid. Vår primära uppgift är att stödja fattiga elever som inte har möjlighet att betala den skolavgift som alla secondary skolor har i Tanzania.

Det kostar c:a 6 000 kr per elev och år att gå i skolan, logi och mat.  Skolan är en trygg plats för flickorna att kunna fullfölja sin utbildning. Vi hjälper också till med böcker, skrivmaterial och utveckling av skolan.


Vill du vara med och stödja skolan i Tanzania kan du komma in till vårt kansli med din gåva eller sätta in den på bankgiro 215-5562 märk insättningen med "Karagwe".