Bibeläventyret

Bibeläventyret är ett annorlunda sätt att möta spännande tankar och karaktärer från Bibelns värld!

Bibeläventyret - en del av religionsundervisningen

Varför behövs mer bibelkunskap?

Förståelse för religiösa kulturer och traditioner inom judendom, kristendom och islam som relaterar till Bibeln hjälper oss förstå människor på ett djupare plan och även att förstå dem som bär på andra traditioner och kulturer. När förståelse och empati ökar, minskar även konflikter och missförstånd. Dessutom lär man sig både mer historia och geografi på köpet!

Bibeläventyrets undervisningsprogram

Bibeläventyret följer är icke-konfessionellt och följer läroplanen. Bibelns berättelser lyfts fram på ett sätt som uppfyller krav på saklighet och allsidighet.

  • Ger kunskap om Bibelns berättelser och underlag för vidare arbete med fördjupningar, tolkningar och reflektioner. 
  • Innehåller kända berättelser som Noas ark, David och Goljat, Mose i vassen samt om Jesus och hans lärjungar i sina respektive sammanhang.  
  • Genomförs av utbildade och certifierade instruktörer i klassrummet. Läraren deltar utan krav på egna förberedelser.  

Vill ni också få hjälp att göra religionsundervisningen mer engagerande?

I Sverige är fler än 1 200 klasser med om Bibeläventyret varje år varav ca. 10 klasser per år i Vara kommun.

En bibeläventyrare får ut i klasserna med Gamla testamentets äventyr under vårterminen i åk 4 och Nya testamentets bibeläventyr under höstterminen i åk 5. 

Klassen ska ha genomgått Gamla testamentets bibeläventyr för att kunna tillgodogöra sig Nya testamentets bibeläventyr.

Varje Bibeläventyr kräver 2 tillfällen på ca 2,5 tim med max en vecka emellan med en bibeläventyrare som instruktör.

Besök gärna www.bibelaventyret.seför mer information om konceptet och vad det kan erbjuda!

vår Bibeläventyrare

Sofia Andersson