Bibeläventyret

Bibeläventyret är ett annorlunda sätt att möta spännande tankar och karaktärer från Bibelns värld!

En mer engagerande religionsundervisning!

I Sverige är fler än 1 200 klasser med om Bibeläventyret varje år och närmare ett dussin klasser per år i Vara kommun!

En bibeläventyrare går ut i klasserna med Gamla testamentets äventyr under vårterminen i årskurs 4 och Nya testamentets bibeläventyr under höstterminen i årskurs 5. 

Klassen ska ha genomgått Gamla testamentets bibeläventyr för att kunna tillgodogöra sig Nya testamentets bibeläventyr.

Varje Bibeläventyr kräver två tillfällen på lite drygt två timmar med som mest en vecka emellan med en bibeläventyrare som instruktör.

Besök gärna www.bibelaventyret.se för mer information om konceptet och vad det kan erbjuda!

Bibeläventyret - en del av religionsundervisningen

Varför behövs mer bibelkunskap?

I dagens samhälle behövs förståelse för religiösa kulturer och traditioner. De stora religionerna i världen relaterar till judendom, kristendom och islam. För att förstå tankar, idéer och kulturer som formats under mycket lång tid, är Bibeln ett hjälpmedel som visar på många gemensamma aspekter av något som är viktigt för majoriteten av jordens befolkning. 

När förståelse och empati ökar, minskar konflikter och missförstånd. Dessutom lär man sig både mer historia och geografi på köpet. Det kan också vara intressant att känna till, att de stora filmskaparna och författarna har haft Bibelberättelserna som inspiration och utgångspunkt!

Bibeläventyrets undervisningsprogram

Bibeläventyret har ett icke-konfessionellt upplägg och följer läroplanen. Bibelns berättelser lyfts fram på ett sätt som uppfyller kraven på saklighet och allsidighet. Givetvis finns utrymme för nyfikenhet och frågeställningar!

  • Ger kunskap om Bibelns berättelser och underlag för vidare arbete med fördjupningar, tolkningar och reflektioner. 
  • Innehåller kända berättelser som Noas ark, David och Goljat, Mose i vassen samt om Jesus och hans lärjungar i sina respektive sammanhang.  
  • Genomförs av utbildade och certifierade instruktörer i klassrummet. Läraren deltar utan krav på egna förberedelser.  

 

Kontakta vår Bibeläventyrsledare: